Puoluekokous toteaa, että on syytä selvittää lainsäädännöllisiä muutoksia, joilla työsuhteiden ketjuttamista voidaan vähentää .

Puoluekokous toteaa, että on syytä selvittää lainsäädännöllisiä muutoksia, joilla työsuhteiden ketjuttamista voidaan vähentää kuitenkaan nostamatta tarpeettomasti työllistämisen kynnystä. Asiaan on syytä palata puolueen ohjelmatyötä kehitettäessä.

– Muutosesitys 1

Helsinki pk-ryhmä · Helsinki 1

Poistetaan päätösesityksen loppu ja päätösesitys olisi seuraavassa muodossa: Puoluekokous toteaa, että on syytä selvittää lainsäädännöllisiä muutoksia, joilla työsuhteiden ketjuttamista voidaan vähentää.

Kannattajat
  • Olli-Pekka Kristiansson

Aloitteessa esitetään määräaikaisten työsuhteiden perusteiden kiristämistä ja ketjutusten vähentämistä. Määräaikaisia työsopimuksia käytetään toisinaan väärin ja ketjuttamista tapahtuu.  On tärkeää kuitenkin muistaa, että määräaikainen työsopimus voi olla myös työntekijän toive. Määräaikainen työsopimus myös soveltuu parhaiten tilanteisiin, jossa työvoiman tarve ei ole vakituinen.

27 Määräaikaisen työsuhteen perusteet ja ketjutukset kuriin

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen puolueen tulee muuttaa työsopimuslakia inhimillisemmäksi. Työsopimuslaissa todetaan, että työsopimus on aina toistaiseksi voimassa oleva, jollei työnantajalla ole perustetta tehdä sitä määräaikaiseksi. Laki on kuitenkin liian avoin ja antaa mahdollisuuden työnantajille väärinkäytöksiin ilman sanktioita. Työlainsäädäntöä tulee muuttaa niin, että määräaikaisuuden perusteena voi olla vain sijaisuus tai hetkellinen tarve, kuten sesonkityöntekijät (esim. kesätyöntekijät). Määräaikaisten työsuhteiden määrä tulee rajata kahteen ja niiden yhteiskesto saa olla maksimissaan 6kk. Mikäli yritys työllistää vuokratyösuhteessa olleen työntekijän omille palkkalistoilleen, tulee vuokratyösopimukset myös laskea määräaikaisuuteen. Tällöin ei pääse syntymään tilannetta, jolloin työntekijää ketjutetaan ensin vuokratyöyrityksen ja sen jälkeen käyttäjäyrityksen palveluksessa, vaikka työvoiman tarve on vakituinen. Määräaikaiset työsuhteet tulee jäädä muistiin, jolloin yhden päivän työttömyys sopimusten välillä ei katkaise ketjutusta. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on ainoa työsuhdemuoto, ellei painavasti perustella määräaikaisuuden tarvetta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 73

  • Kesäkuu 2023

    Asia on yhä ajankohtainen ja se on sisällytetty vuoden 2023 puoluekokoukselle esitettyyn poliittiseen ohjelmaan.


Kommentoi

Tietosuoja