Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen siltä osin kuin kyse on muusta kuin työntekijän pyynnöstä johtuvasta nollasopimuksesta ja edellyttää työryhmän perustamista ns. epätyypillisten työsuhteiden ongelmakohtien minimoimiseksi.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen siltä osin, kun kyseessä on vastentahtoiset nollatuntisopimukset.

– Muutosesitys 1

Helsinki pk-ryhmä · Helsinki

Muutetaan päätösesitystä: Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen siltä osin kuin kyse on muusta kuin työntekijän pyynnöstä johtuvasta nollasopimuksesta.

– Muutosesitys 2

Savo-Karjala pk-ryhmä · Savo-Karjala 2

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen ja edellyttää työryhmän perustamista ns. epätyypillisten työsuhteiden ongelmakohtien minimoimiseksi.

Kannattajat
  • Sonja Kokko
  • Vuokko Puljujärvi

Aloitteessa esitetään nollatuntisopimusten kieltämistä. Nollatuntisopimuksilla työskentelevien asemaa on parannettu, mutta vieläkin niihin liittyy ongelmia. Vastentahtoisten nollatuntisopimusten kieltäminen on perusteltua.

26 Nollatuntisopimukset kiellettävä

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen puolueen tulee poistaa nollatuntisopimukset työmarkkinoilta. Työsopimukset, joissa työajaksi määritellään työtunnit alkaen nollasta, tulee kieltää lailla. Työntekijä on sopimuksen mukaan työsuhteessa, vaikka hänelle ei tarjottaisi tuntiakaan työtä. Lisäksi sairausajan palkanmaksussa ja lisätuntien saamisessa työntekijä on aina työnantajan armoilla. Inhimillisiä perusteita nollatuntisopimusten teettämiseen ei ole ja niiden väärinkäyttö on nousussa. Työntekijä, joka työskentelee nollatuntisopimuksella, ei ole yhdenvertainen muiden vakituisten työntekijöiden kanssa. Lähtökohtaisesti työsopimuksen tulee aina olla toistaiseksi voimassa oleva, noudattaen alan työaikamääräyksiä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 73

  • Kesäkuu 2023

    Vaihtelevan työajan vakiintumista on vahvistettu lakimuutoksella. Epätyypillisten työsuhteiden haasteita ja niihin vastaamista käsiteltiin SDP:n Työelämä ja työvoima -työryhmässä. Työn seurauksena epätyypillisiä työsuhteita käsiteltiin sekä eduskuntavaaliohjelmassa että 2023 puoluekokoukselle esitetyssä poliittisessa ohjelmassa.


Kommentoi

Tietosuoja