Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. Kiky-ratkaisu oli palkansaajien näkökulmasta epäoikeudenmukainen ja pakon edessä solmittu. SDP:n linja lähtee siitä, että työelämää ja sen pelisääntöjä on kehitettävä eteenpäin sopimalla ja yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Näin ollen asiasta on syytä käydä vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kanssa.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Helsinki pk-ryhmä · Helsinki

Muutetaan päätösesitystä: Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. Kiky-ratkaisu oli palkansaajien näkökulmasta epäoikeudenmukainen ja pakon edessä solmittu. SDP:n linja lähtee siitä, että työelämää ja sen pelisääntöjä on kehitettävä eteenpäin sopimalla ja yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Näin ollen asiasta on syytä käydä vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kanssa.

Aloitteessa vaaditaan kilpailukykysopimuksen mukaisten maksusiirtojen perumiset työnantajalta työntekijälle.

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat helmikuussa 2016 osana kilpailukykysopimusta seuraavista maksusiirroista:

Työntekijän työeläkemaksu nousee asteittain yhteensä 1,2 prosenttiyksikköä 2017–2020. Työnantajan työeläkemaksu alenee vastaavasti samalla määrällä.

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu nousee 2017–2018 yhteensä 0,85 prosenttiyksikköä. Työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu alenee vastaavasti samalla määrällä.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu alenee 2017–2019 vähintään noin prosenttiyksikön. Vuodesta 2020 alkaen työnantajan sosiaaliturvamaksun alennus on pysyvästi vähintään 0,58 prosenttiyksikköä.

Näillä toimenpiteillä työnantajien kustannuskilpailukykyä parannettiin arvioiden mukaan usealla miljardilla eurolla. Vaikutus Suomen kilpailukykyyn on ollut myös huomattava. Palkansaajille muutoksia on aikaisemmin kompensoitu ansiotuloveroa keventämällä.

SDP:n linja lähtee siitä, että työelämää ja sen pelisääntöjä on kehitettävä eteenpäin sopimalla ja yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Näin ollen asiasta on syytä käydä vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kanssa.

23 Kilpailukykysopimuksen mukaiset työnantajamaksujen siirrot työntekijöille peruttava

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen puolueen tulee perua kilpailukykysopimuksen (KIKY) mukaiset maksusiirrot työnantajalta työntekijälle. KIKY:n osana työntekijän työeläkemaksu nousi 1,2% ja työttömyysvakuutusmaksu 0,85%, vähentäen saman verran työnantajanpuolen maksuja. Myös sosiaaliturvamaksua alennettiin. Maksut tulee palauttaa ja siirtää kokonaan työnantajan vastuulle.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 70

  • Kesäkuu 2023

    Kilpailukykysopimuksessa (kiky-sopimus) tehtyjen sosiaaliturvamaksujen siirron peruminen oli yksi SDP:n eduskuntavaalitavoitteista keväällä 2023.


Kommentoi

Tietosuoja