Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen. Asiaa on syytä pohtia osana laajempaa kokonaisuutta, jolla parannetaan perhe- ja työelämän yhteensovittamista. Erityistarpeisen lapsen hoitovapaan osalta pyritään siihen, että sille ei ole ikärajaa.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen. Asiaa on syytä pohtia osana laajempaa kokonaisuutta, jolla parannetaan perhe- ja työelämän yhteensovittamista.

– Muutosesitys 1

Ilkka Hjerppe · Pirkanmaa 1

Pirkanmaan valiokuntaryhmä esittää, että että tekstiin lisätään lause: ”Erityistarpeisen lapsen hoitovapaan osalta pyritään siihen, että sille ei ole ikärajaa.”

Kannattajat
  • Joanna Leino

Aloitteessa esitetään lapsen äkillisen sairastumisen hoitoon liittyvän ikärajan nostoa 13 vuoteen. Aloitteessa perustellaan ikärajan noston tarpeellisuutta ja nostetaan esille myös erityistarpeisten lasten huomioiminen ilman ikärajaa. Työsopimuslaissa säädetty oikeus hoitovapaaseen on tarkoitettu hoidon järjestämiseen ja tämä voi olla tarpeellista myös yli 10-vuotiaille lapsille. Ikärajaa on sovittu joissakin työehtosopimuksissa korkeammaksi jo nyt.

24 Lapsen tilapäiseen hoitovapaaseen oikeuttavan ikärajan nosto

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Nykyisellään työlainsäädännössä (Työsopimuslaki, 4 luku, 6§) alle 10 vuotiaan lapsen sairastuttua äkillisesti työntekijällä on oikeus saada tilapäistä hoitovapaata enintään neljä päivää kerrallaan. Työehtosopimuksilla on eri aloilla sovittu hoitovapaan ikärajasta ja palkanmaksukäytännöistä. Kymmenvuotias lapsi ei ole kypsä sairastamaan yksin kotona ja vatsataudissa olevan lapsen yksin jättäminen on heitteillejättö. Kaikilla ei ole mahdollista hankkia lapselleen hoitoa, eikä useimmat hoitopaikat ota sairasta lasta vastaan. Tämä vaatii vanhemman poissaoloa työstä. Mikäli lapsi on erityistarpeinen, ei hoidolle voida asettaa ikärajaa vaan lapsen hoitoon on aina saatava vapaata.

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen puolueen tulee nostaa ikärajaa vähintään 13 ikävuoteen ja sen tulee koskea sekä 13-vuotiaita, että nuorempia. Erityistarpeisen lapsen hoitovapaalla ei saa olla ikärajaa. Vanhemman tulee saada sairasajan mukaista palkkaa ollessaan kotona sairaan lapsensa vuoksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 71


Kommentoi

Tietosuoja