Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Helsinki pk-ryhmä · Helsinki 1

Puoluekokous pitää aloitteessa mainittua asiaa tärkeänä ja kannustaa puoluehallitusta ottamaan
sen huomioon päättäessään kokouksiin kutsuttavista sisarjärjestöistä.

Kannattajat
  • Sara Salonen

– Muutosesitys 2

Uusimaa pk-ryhmä · Uusimaa

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että Nuorten Kotkien Keskusliitto ry saisi oikeuden nimetä puhe- ja läsnäolo-oikeutetun edustajan SDP:n puoluehallitukseen.

Puolueen säännöissä määritellään puoluehallituksen kokouksen osallistumisoikeuksista, että puoluevaltuuston puheenjohtajalla, Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajalla, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen Euroopan parlamentti -valtuuskunnan puheenjohtajalla ja valtioneuvoston jäseninä olevilla puolueen edustajilla on puoluehallituksen kokouksissa puhe- ja esitysoikeus. Tämän lisäksi puolueen sääntöjen mukaan puoluehallitus hyväksyy toiminnassa tarvittavat ohjesäännöt, mukaan lukien puoluehallituksen järjestäytymisen yhteydessä päätettävät puoluehallituksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeutetut edustajat. Puoluehallitus pitää vuorovaikutusta sisarjärjestöjen kanssa tärkeänä ja katsoo, että periaate, jossa kokoukseen kutsuttavista seuraajajäsenistä päätetään puoluehallituksen järjestäytymisen yhteydessä, on tarkoituksenmukainen.

202 Nuorille Kotkille läsnäolo-oikeus puoluehallituksessa

Nuorten Kotkien Keskusliitto ry

 

Tiedonkulun varmistamiseksi ja työväenliikkeen tehokkaan yhteistyön kehittämiseksi SDP:n puoluehallituksessa on ollut puhe- ja läsnäolo-oikeus monilla tahoilla ja toimijoilla, jotka eivät ole puoluehallituksen varsinaisia jäseniä. Näihin lukeutuvat muun muassa SDP:n sisarjärjestöt Demarinuoret, SONK ja Demarinaiset. Sen sijaan työväenliikkeen lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö Nuorilla Kotkilla tätä mahdollisuutta ei ole ollut. Nuorten Kotkien Keskusliitto teki asiasta ehdotuksen puoluehallitukselle syksyllä 2019, mutta tuolloin puoluehallitus totesi, ettei läsnäolo-oikeuksien laajentaminen ole ajankohtaista.

Nuoret Kotkat kohtaa vuosittain kerho- ja leiritoiminnassaan tuhansia lapsia ja nuoria. Tämän kautta järjestöllä on työväenliikkeen järjestöistä ainutlaatuinen tieto ja osaaminen suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja heidän elämäänsä vaikuttavista ilmiöistä. Tämän tiedon hyödyntäminen poliittisessa päätöksenteossa lasten ja perheiden puolesta olisi eduksi koko sosialidemokraattiselle liikkeelle.

On luontevaa, että puoluekokouksessa valittavan uuden puoluehallituksen työskentelyssä myös Nuorilla Kotkilla olisi puhe- ja läsnäolo-oikeus muiden sisarjärjestöjen kanssa tasavertaisesti.

Nuorten Kotkien Keskusliitto esittää, että

Puoluekokouksesta 2020 alkaen Nuorten Kotkien Keskusliitto ry:llä on oikeus nimetä puhe- ja läsnäolo-oikeutettu edustaja SDP:n puoluehallitukseen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 381

  • Nuorten Kotkien edustaja kutsutaan puoluehallituksen kokouksiin, kun käsitellään lasten ja nuorten asioita


Kommentoi

Tietosuoja