Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että SDP:n lomakkeet ja kyselyt sisältävät sukupuolikysymyksissä vaihtoehdot ”muu” ja “en halua kertoa”.

SDP:n jäseneksi liittymislomake uudistettiin helmikuussa 2020 uuden jäsenrekisterin käyttöönoton yhteydessä. Lomakkeeseen sekä jäsenrekisteriin lisättiin tällöin sukupuolikysymyksiin vaihtoehdot “muu” ja “en halua kertoa”.

200 Yhdenvertaiset lomakkeet

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

 

Yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) kielletään syrjiminen iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.  Tämän lisäksi laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) pyrkii edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä estämään sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän.

Sukupuolien moninaisuuden takia on yhdenvertaista ottaa käyttöön lomakkeiden sukupuolikysymyksissä vaihtoehdot “muu” tai “en halua kertoa”. Tämä on mainittu jo osana SDP:n yhdenvertaisuusohjelmaa, mutta käytäntöä ei toteuteta lähellekään riittävän laajasti.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää SDP:n puoluekokoukselle, että

SDP:n kaikkiin lomakkeisiin ja kyselyihin tulee sisällyttää sukupuolikysymyksiin vaihtoehdot “muu” ja “en halua kertoa”.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 379

  • Puolueen jäseneksi liittymislomakkeessa ei tarvitse ilmaista sukupuoltaan. Varmistetaan, että sama on myös tapahtumien ilmoittautumislomakkeissa, sekä palautelomakkeissa.


Kommentoi

Tietosuoja