Puoluekokous yhtyy aloitteeseen, puoluetoimisto toimittaa jatkossakin jäsenilleen ajankohtaista materiaalia viestinnän tueksi.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen, puoluetoimisto toimittaa jatkossakin jäsenilleen ajankohtaista materiaalia viestinnän tueksi.

Aloitteessa esitetään, että SDP laatii jäsenilleen viestintäohjeistuksen, jonka avulla kilpailijapuolueiden argumentteihin voi vastata. Tämän lisäksi esitetään, että SDP haastaa muut puolueet vahvasti sosialidemokraateille tärkeistä kysymyksistä.

Selkeä ja ajantasainen viestintä on puolueen menestymiselle tärkeää. On myös hyvin tärkeää, että puolue tarjoaa jäsenilleen ajankohtaista ja selkeää materiaalia jäsenten oman viestinnän tueksi. Puoluetoimisto lähettää sähköpostitse säännöllisesti materiaalia jäsenilleen ajankohtaisista yhteiskunnallisista teemoista, SDP:n linjoista ja päätöksistä. Puoluehallitus pitää hyvänä, että viesteissä tullaan jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota argumentaatioon.

Puoluekokouksessa hyväksyttävä poliittinen ohjelma tarjoaa selkeitä linjauksia ja selkänojan SDP:n päivänpolitiikalle. Reilu työelämä ja toimivat julkiset palvelut ovat SDP:lle tärkeitä teemoja, ja SDP pyrkii viestimään niistä aktiivisesti.

199 SDP:n argumentit teräviksi ja selviksi!

Jyväskylän Työväenyhdistys ry

 

SDP on joutunut hallitusvastuussa monta kertaa puolustuskannalle ja vastaamaan muiden puolueiden ilmastosta, maahanmuutosta ja vastaavista kysymyksistä tekemiin avauksiin. Puolue tarvitsee selkeän oman pelikirjan, jonka avulla puolueen omat keskeiset kysymykset ihmisten toimeentulosta, työntekijöiden oikeuksista ja julkisista palveluista nostetaan keskiöön. Lisäksi maahanmuuttoon ja ilmastopolitiikkaan liittyvään pölhöpopulismiin on saatava selkeitä ja helppoja vastauksia, joilla puolueen aktiivit ja jäsenet voivat torjua älyttömiä väitteitä työpaikoilla, kahvipöydissä ja sosiaalisessa mediassa.

Tätä varten erityisesti maahanmuuton kustannuksista on tehtävä selväksi niiden suhde julkisten palveluiden rahoittamiseen ja se, missä määrin näiden välillä voidaan tehdä aktiivisia poliittisia valintoja, kun noudatetaan lainsäädäntöä ja ihmisoikeuksia, joka esimerkiksi takaa oikeuden hakea turvapaikkaa ja saada sellainen, mikäli on vainon kohteena. Puolueella on oltava selkeä linja myös hankalissa kysymyksissä, linjattomuus ei ole SDP:lle vaihtoehto.

Jyväskylän Työväenyhdistys ry esittää SDP:n 46. puoluekokoukselle, että

puolue laatii selkeät linjaukset ja viestintäohjeet koskien maahanmuutto- ja ilmastokysymyksiä, sekä aktiivisesti haastaa kilpailijansa demareille tärkeistä yhdistävistä kysymyksistä koskien työelämää ja julkisia palveluita.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 377


Kommentoi

Tietosuoja