Puoluekokous yhtyy aloitteen jäsenhankintaan liittyviin tavoitteisiin.

Puoluekokous yhtyy aloitteen jäsenhankintaan liittyviin tavoitteisiin.

Aloitteessa esitetään, että puoluetoimisto ja piirijärjestöt järjestävät paikkakunnille henkilöitä, jotka toimivat puoluetoiminnankehittäjinä ja järjestävät toimintaa puolueen jäsenistölle yhdessä järjestörakenteeseen kuluvien SDP:n yhdistysten kanssa ja sisarjärjestöjen kanssa. Lisäksi aloitteessa kehotetaan tehostamaan jäsenhankintaa.

Puoluehallitus katsoo, että yhdessä piirien kanssa laadittavassa järjestövisiossa tulee linjata paikallisen järjestötoiminnan kehittämisen käytännön toimenpiteet. Puolue on alkuvuodesta 2020 aloittanut jäsenhankinnan ja sille on asetettu piirikohtaiset tavoitteet, joiden saavuttamisesta piirejä palkitaan. Jäsenhankinta on asetettu puoleen järjestötoiminnan painopisteeksi vuosina 2020-2021.

198 SDP:n sosiaalisen toiminnan kehittäminen

Jyväskylän Työväenyhdistys ry

 

Sosialidemokraatteja erottaa sen kanssa kilpailevista puolueista sen vahva yhteys laajempaan ja syvällisempään yhteiskunnalliseen keskusteluun, harrastustoiminnan mahdollistamiseen sekä etenkin kulttuuri- ja liikuntatoimintaan. Tätä kautta SDP:lle muodostui etenkin menneinä vuosikymmeninä vahva ”aluskasvillisuus”, joka toimi jäsen- ja ehdokashankinnan kanavana. Nykyään tämä aluskasvillisuus on monelta osin lakastunut ja siellä missä sitä on, se sinnittelee vain pitkäaikaisten toimijoiden sitkeän työn avulla.

On selvää, ettei työväen urheilu, musiikki tai teatteri ota tänä päivänä samoja muotoja kuin aiemmin, mutta ihmisten tarve yhteisölliselle ja sosiaaliselle toiminnalle ei ole hävinnyt mihinkään. Siksi olisikin tärkeää, että puolueen jäsenten yhdessäololle ja vuorovaikutukselle etsitään uusia muotoja. Uusien toimijoiden mukaan houkuttelemisen lisäksi vapaamuotoinen sosiaalinen toiminta vahvistaa nykyisen jäsenistön keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Sosiaalisen toiminnan kehittämisessä on otettava huomioon myös jäsenhankinnan kehittäminen siten, että puolueen jäsenmäärä saadaan palautettua kasvu-uralle. Erityisvastuu jäsenhankinnasta on luottamushenkilöillä ja puoluejärjestöjen toimitsijoilla, mutta jokaisen puolueen jäsenen tulisi osallistua jäsenhankintaan ja tarjota SDP:n jäsenyyttä tuttavilleen.

Jyväskylän Työväenyhdistys ry esittää SDP:n 46. puoluekokoukselle, että

– Puoluekokous valtuuttaa puoluetoimiston ja piirijärjestöt järjestämään alue- ja paikkakuntakohtaiset vapaaehtoiset yhteisöllisen toiminnan kehittäjät, joiden tehtävänä on järjestää muodoltaan vapaata sosiaalista toimintaa jäsenistölle yhteistyössä alueensa puolueyhdistysten, kunnallisjärjestöjen ja sisarjärjestöjen kanssa.

– Puolueyhdistysten jäseniä ja toimitsijoita kehotetaan vakavasti panostamaan jäsenhankintaan siten, että jokainen jäsen pyrkisi saamaan vuosittain ainakin yhden henkilön liittymään puolueeseen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 376


Kommentoi

Tietosuoja