Puoluekokous toteaa aloitteen ajankohtaisuuden ja kannustaa puoluetta toimiin vallitsevan kehityssuunnan kääntämiseksi ja uusien neuvottelukierrosten pohjustamiseksi. Puoluekokous edellyttää Suomen toimivan aktiivisesti kaikilla kansanvälisen vaikuttamisen areenoilla ydinaseiden määrää ja uusien ydinasejärjestelmien kehittämistä rajoittavien sopimusten, kuten INF-sopimuksen ja START III-sopimuksen aikaansaamiseksi.

Puoluekokous toteaa aloitteen ajankohtaisuuden ja kannustaa puoluetta toimiin vallitsevan kehityssuunnan kääntämiseksi ja uusien neuvottelukierrosten pohjustamiseksi.

– Muutosesitys 1

Helsinki pk-ryhmä · Helsinki

Puoluekokous toteaa aloitteen ajankohtaisuuden ja kannustaa
puoluetta toimiin vallitsevan kehityssuunnan kääntämiseksi ja uusien neuvottelukierrosten pohjustamiseksi. Puoluekokous edellyttää Suomen toimivan aktiivisesti kaikilla kansanvälisen
vaikuttamisen areenoilla ydinaseiden määrää rajoittavan Start
sopimuksen vuonna 2021 uhkaavan raukeamisen estämiseksi.

Aktiivinen aseidenriisunta ja rauhanpolitiikka on osa sosialidemokraattisen aatteen ydintä, ja SDP on aktiivisesti toiminut aseidenriisunnan edistämiseksi, olemassa olevien sopimusten vahvistamiseksi ja varjelemiseksi, sekä aseidenriisuntaprosessin laajentamiseksi koskemaan myös uusia ja toistaiseksi sopimuksettomia aloja kuten autonomisia aseita ja avaruuden aseistamista. Samalla turvallisuusdilemmaa huomioimaton aggressiivinen varustelupolitiikka kuitenkin kasvattaa suosiotaan niin maailmalla kuin Suomessakin. Toimia vallitsevan kehityksen muuttamiseksi on syytä etsiä ja ilmapiirin muutokseen pyrkiä ryhdikkäästi esimerkkiä näyttämällä.

160 Suomen aseidenriisuntapolitiikan aktivoiminen

Tahmelan Työväenyhdistys ry

 

Suomella on vuosikymmenien ajan ollut tärkeä rooli kansainvälisten aseidenriisuntasopimusten vauhdittajana, neuvottelijana, välittäjänä ja sovittelijana.

Tällä hetkellä useat, myös Suomen turvallisuuden kannalta merkittävät asevalvonta- ja aseidenriisuntasopimukset ovat vaarassa päättyä tai rapautua, ja lähes kaikki merkitykselliset aseidenriisuntaneuvottelut ovat vaikeuksissa. Kuitenkin maailma on juuri nyt tilanteessa, jossa asevarusteluun käytetään ennätyksellisen paljon varoja ja jossa tarve uusiin neuvotteluihin ja sopimuksiin olisi polttavan tärkeä. Siksi olisi tärkeää, että Suomessa selvitettäisiin, mitä maamme omilla toimillaan, aloittein tai välitystoimin, voisi tehdä monenkeskisten aseidenriisuntaneuvottelujen herättämiseksi henkiin ja uuden kilpavarustelukierteen pysäyttämiseksi.

Siksi Tahmelan Työväenyhdistys esittää, että

SDP ryhtyisi toimiin, jotta Suomen hallitus omalta osaltaan selvittäisi mahdollisuuksia maamme aseidenriisuntapolitiikan aktivoimiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 305


Kommentoi

Tietosuoja