Puoluekokous toteaa aloitteen ajankohtaisuuden ja kannustaa puoluetta toimiin vallitsevan kehityssuunnan kääntämiseksi ja uusien neuvottelukierrosten pohjustamiseksi. Puoluekokous edellyttää Suomen toimivan aktiivisesti kaikilla kansanvälisen vaikuttamisen areenoilla ydinaseiden määrää ja uusien ydinasejärjestelmien kehittämistä rajoittavien sopimusten, kuten INF-sopimuksen ja START III-sopimuksen aikaansaamiseksi.

Puoluekokous toteaa aloitteen ajankohtaisuuden ja kannustaa puoluetta toimiin vallitsevan kehityssuunnan kääntämiseksi ja uusien neuvottelukierrosten pohjustamiseksi.

– Muutosesitys 1

Helsinki pk-ryhmä · Helsinki

Puoluekokous toteaa aloitteen ajankohtaisuuden ja kannustaa
puoluetta toimiin vallitsevan kehityssuunnan kääntämiseksi ja uusien neuvottelukierrosten pohjustamiseksi. Puoluekokous edellyttää Suomen toimivan aktiivisesti kaikilla kansanvälisen
vaikuttamisen areenoilla ydinaseiden määrää rajoittavan Start
sopimuksen vuonna 2021 uhkaavan raukeamisen estämiseksi.

Aktiivinen aseidenriisunta ja rauhanpolitiikka on osa sosialidemokraattisen aatteen ydintä, ja SDP on aktiivisesti toiminut aseidenriisunnan edistämiseksi, olemassa olevien sopimusten vahvistamiseksi ja varjelemiseksi, sekä aseidenriisuntaprosessin laajentamiseksi koskemaan myös uusia ja toistaiseksi sopimuksettomia aloja kuten autonomisia aseita ja avaruuden aseistamista. Samalla turvallisuusdilemmaa huomioimaton aggressiivinen varustelupolitiikka kuitenkin kasvattaa suosiotaan niin maailmalla kuin Suomessakin. Toimia vallitsevan kehityksen muuttamiseksi on syytä etsiä ja ilmapiirin muutokseen pyrkiä ryhdikkäästi esimerkkiä näyttämällä.

160 Suomen aseidenriisuntapolitiikan aktivoiminen

Tahmelan Työväenyhdistys ry

 

Suomella on vuosikymmenien ajan ollut tärkeä rooli kansainvälisten aseidenriisuntasopimusten vauhdittajana, neuvottelijana, välittäjänä ja sovittelijana.

Tällä hetkellä useat, myös Suomen turvallisuuden kannalta merkittävät asevalvonta- ja aseidenriisuntasopimukset ovat vaarassa päättyä tai rapautua, ja lähes kaikki merkitykselliset aseidenriisuntaneuvottelut ovat vaikeuksissa. Kuitenkin maailma on juuri nyt tilanteessa, jossa asevarusteluun käytetään ennätyksellisen paljon varoja ja jossa tarve uusiin neuvotteluihin ja sopimuksiin olisi polttavan tärkeä. Siksi olisi tärkeää, että Suomessa selvitettäisiin, mitä maamme omilla toimillaan, aloittein tai välitystoimin, voisi tehdä monenkeskisten aseidenriisuntaneuvottelujen herättämiseksi henkiin ja uuden kilpavarustelukierteen pysäyttämiseksi.

Siksi Tahmelan Työväenyhdistys esittää, että

SDP ryhtyisi toimiin, jotta Suomen hallitus omalta osaltaan selvittäisi mahdollisuuksia maamme aseidenriisuntapolitiikan aktivoimiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 305

 • Suomi jatkaa aktiivista ja rakentavaa asevalvonta- ja aseriisuntalinjaa kansainvälisen turvallisuuden edistämiseksi. Kansainvälisen asevalvonnan toimintaympäristö on heikentynyt Venäjän hyökkäyssodan myötä, mutta asevalvontajärjestelmää on vahvistettava ja lisättävä sen turvallisuutta. Painotamme asevalvontasopimusten noudattamista ja luottamusta lisääviä toimia.

   

  Varaudumme Nato-jäsenyyteen asevalvontasektorilla. Nato-jäsenyys ei muuta Suomen aseriisunta- ja asevalvontalinjaa. Pitkäaikainen linjamme perustuu sopimusten noudattamisen sekä toimeenpanon korostamiseen. Suomen linja jatkuu ennallaan niiden sopimusten osalta, joiden osapuoli olemme.

  Suomi toimii joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi ja niistä koituvien uhkien torjumiseksi. Suomi tukee kemiallisten ja biologisten aseiden kieltosopimusten sekä ydinsulkusopimuksen toimeenpanoa, noudattamista ja vahvistamista.

   

  Ydinsulkusopimus (NPT) on ensisijainen sopimus ydinaseriisunnan ja ydinaseiden leviämisen estämisen edistämiseksi. Suomi kannattaa ydinaseriisunnassa asteittaista etenemistapaa, joka edistää kaikkien maiden turvallisuutta. Suomi ei liity ydinaseet kieltävään sopimukseen (TPNW) eikä osallistu tarkkailijana sen kokouksiin, sillä sopimus on ristiriidassa Naton ydinpelotteen kanssa. Ydinpelote on keskeinen osa Naton pelotetta, minkä jäsenmaat liittokuntaan liittyessään hyväksyvät. Suomi on seurannut TPNW:n voimaansaattamista ja kehitystä sekä osallistui tarkkailijana ensimmäiseen osapuolikokoukseen 2022. Muita tarkkailijoita olivat Naton jäsenmaista Saksa, Norja, Belgia ja Alankomaat, lisäksi Ruotsi ja Australia.

   

  Nykyhallitusohjelman kirjaus tavoitteesta kieltää tekoälyyn perustuvien asejärjestelmien kehittäminen ja tuotanto, ei ole mahdollinen, koska tekoälyä hyödynnetään jo monissa asejärjestelmissä. Täysin autonomisia, kokonaan ihmisen kontrollin ulottumattomissa olevia asejärjestelmiä ei pidä kehittää jatkossakaan. Suomi edistää keskustelua uusista teknologioista ja tekoälyn sotilaskäytön sääntelystä, ml. autonomisia asejärjestelmiä koskevan sääntelyn kehittämistä. Asejärjestelmien kehityksessä ja käytössä keskeistä on kansainvälisen oikeuden noudattaminen, etenkin humanitaarisen oikeuden kunnioittaminen. Lyhyellä aikavälillä tavoittelemme ratkaisua poliittisesti sitovista periaatteista koskien autonomisia asejärjestelmiä. Pitkällä aikavälillä tavoittelemme oikeudellisesti sitovaa ja kaikkia osapuolia koskevaa sopimusta säätelemään autonomisten asejärjestelmien käyttöä sekä täysin autonomisten järjestelmien kieltoa.

   

  Suomi toimii pienaseiden ja muiden tavanomaisten aseiden laittoman leviämisen estämiseksi.

   

  Suomi tukee Ottawan jalkaväkimiinasopimusta ja jatkaa sen osapuolena. Sopimuksesta irtautumiselle ei ole perusteita myöskään nykyisessä turvallisuustilanteessa. Sopimukseen kuuluvat kaikki EU-maat ja yhteensä 164 maata.


Kommentoi

Tietosuoja