Puoluekokous kehottaa puoluetta toimimaan suomalaisten puolueiden ja muiden toimijoiden sitouttamiseksi mahdollisimman laajan antisemitismin, rasismin ja näihin liittyvän vihapuheen tuomitsemiseen ja kitkemiseen.

Puoluekokous kehottaa puoluetta toimimaan suomalaisten puolueiden ja muiden toimijoiden sitouttamiseksi mahdollisimman laajan antisemitismin, rasismin ja näihin liittyvän vihapuheen tuomitsemiseen ja kitkemiseen.

Antisemitismin tuomitseminen kaikissa muodoissaan on ilmiön jatkuvan ja kasvavankin esiintymisen vuoksi edelleen tärkeä asia. Sosialidemokraattinen puolue on aina yksiselitteisesti tuominnut antisemitismin, rasismin ja näihin liittyvän vihapuheen kaikissa muodoissaan. Suomi on myös IHRA:n jäsenvaltio. Näin ollen uusia päätöksiä puolueen sitoutumisesta antisemitismin määritelmiin ei tarvita.

159 SDP:n sitouduttava IHRA:n antisemitismimääritelmään

Kallion Sosialidemokraatit ry:n jäsenet Jyrki Wahlstedt ja Kamal Palani Jafi

 

Eri puolilla maailmaa olemme kuulleet uutisia juutalaisvastaisesta väki- ja ilkivallasta sekä vihapuheesta. Suomikaan ei ole tälle immuuni.

Me allekirjoittaneet esitämmekin, että

puoluekokouksessaan SDP sitoutuisi IHRA:n (International Holocaust Remembrance Association) antisemitismimääritelmään. Me esitämme myös, että SDP veisi eduskuntaan aloitteen, jolla Suomi valtiona sitoutuisi tähän määritelmään.

Suomi on IHRA:n jäsen, sen perustajiin kuuluu ruotsalainen sosialidemokraatti Göran Persson.

  1. itse määritelmä esimerkkeineen on saatavilla myös suomeksi: https://www.holocaustremembrance.com/fi/node/196
  2. IHRA:n taustaa: https://www.holocaustremembrance.com/index.php/fi/node/14
  3. jäsenmaat: https://www.holocaustremembrance.com/index.php/fi/node/18
  4. tästä listasta löytyvät määritelmän hyväksyneet tahot: https://www.holocaustremembrance.com/fi/node/7

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 304

  • Kaikki SDP:n toimijat niin valtakunnan kuin piirien ja aluetasolla ovat sitoutuneet toimimaan suvaitsevan moniarvoisen ja kaikkia yksilöitä kunnioittavan ja tasa-arvoiset osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet takaavan yhteiskunnan rakentamiseksi. Toimimme kaikkea syrjintää vastaan ja emmekä hyväksy keneltäkään antisemitismiä, rasismia ja muuta etnistä syrjintää ja tuomitsemme näihin liittyvän vihapuheen sekä toimimme aktiivisesti niiden kitkemiseksi niin Suomessa, Euroopassa kuin globaalitasolla.


Kommentoi

Tietosuoja