Puoluekokous toteaa, että tarvetta kansainvälistymiskehityksen tukemiselle on ja näkee epävirallisen yhteydenpidon merkityksen liikkeen kehitykselle. Puolue vie esityksen kansainväliseen yhteydenpitoon tarkoitetun internetalustan perustamisesta PES:in käsiteltäväksi.

Puoluekokous toteaa, että tarvetta kansainvälistymiskehityksen tukemiselle on ja näkee epävirallisen yhteydenpidon merkityksen liikkeen kehitykselle. Puolue vie esityksen kansainväliseen yhteydenpitoon tarkoitetun internetalustan perustamisesta PES:in käsiteltäväksi.

Aloitteessa tuodaan esiin sosialidemokraattisen liikkeen kansainvälisyyden heikentynyt tila ja esitetään ruohonjuuritason ylikansalliseen yhteydenpitoon ja vastavuoroisten vierailujen järjestämiseen tarkoitetun internetalustan perustamista PES:in kautta. Aloite on SDP:n aiempien linjausten mukainen.

158 Sosialidemokraattien kansainvälisen verkostoitumisen edistäminen

Jyväskylän Työväenyhdistys ry

 

Maailma on pienentynyt ja internet on tehnyt mahdolliseksi kansainväliset kontaktit ja helpon omatoimimatkailun ympäri maailmaa. Myös sosialidemokraatit ympäri maailmaa ovat ylpeitä kansainvälisistä perinteistään ja virallisella tasolla olemme maailman kansainvälisin poliittinen liike. On aika laajentaa tuo kansainvälisyys epäviralliselle tasolle!

SDP:n on syytä edistää sosialidemokraattien kansainvälisiä yhteyksiä esimerkiksi kirjeenvaihdon ja vierailuiden kautta. Toverit voivat osana tätä toimintaa tarjota omasta kodistaan majoituspaikan vieraita varten ja matkalaiset etsiä itselleen sopivaa paikallista majoittajaksi, mutta mahdollista olisi myös sopia lyhemmistä tapaamisista. Tällaisten vierailujen yhteydessä syntyy usein läheisempiä kontakteja paikallisiin ihmisiin ja syvempää vuorovaikutusta kuin tavanomaisessa turismissa. Miksi siis emme edistäisi tällaista vuorovaikutusta erimaalaisten sosialidemokraattien kesken?

SDP:n eurooppalainen kattopuolue PES voisi helposti organisoida internetalustan, joka olisi eurooppalaisten sosialidemokraattien käytettävissä kansainvälisten kontaktien luomisen muodossa. Yhteydet paikallisiin ja mahdollisuudet saada syvempiä epämuodollisia yhteyksiä paikallisiin tovereihin olisivat antoisia. Toverimajoitus tarjoaisi etenkin nuorille, opiskelijoille ja vähävaraiselle edullisen tavan majoittua matkoillaan. Suorat kansainväliset yhteydet voisivat vahvistaa sosialidemokraattisen liikkeen kansainvälistä yhteenkuuluvuutta ja luoda entistä vahvemmat kontaktit jäsenistömme välille osana aidosti eurooppalaisen poliittisen voiman rakentamista.

Jyväskylän Työväenyhdistys ry esittää SDP:n 46. puoluekokoukselle, että

Puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen ja puolueen kansainvälisistä yhteyksistä vastaavat toimitsijat esittämään aloitteen sosialidemokraattien keskinäisten ruohonjuuritason yhteyksien luomiseen internetalustan perustamisesta mahdollistamaan kirjeenvaihdon ja vastavuoroisten vierailujen kaltainen toiminta PESin kautta ja selvittämään mahdollisuudet tällaisen palvelun käytännön toteuttamiselle.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 303

  • Eurooppalaisten sosialidemokraattien keskinäinen keskustelu ja mielipiteiden vaihto myös internetin käyttöön perustuvilla alustoilla on osoittautunut COVID-19 aikana yhä tärkeämmäksi. Niiden kehittämisessä ollaan kuitenkin vielä verrattain alkuvaiheessa. Euroopan tulevaisuuskonferenssia varten ESP on lanseerannut keskustelualustan: https://socialistsanddemocrats.eu/futureofeurope.

     

    Varsinaista aloitetta ei tiettävästi ole viety Pessin käsittelyyn, mutta teema on ollut yleisellä tasolla keskustelussa. SDP tulee jatkossa kannustamaan ESP:tä kehittämään tämän kaltaista toimintaa myös yleisempään suuntaan. ESP:n vuoden 2021 tapahtumat kuten etänä toteutettava Berliinin konferenssi ja mm. ESP:n aktivistiverkoston ja laajemmankin yleisön mukaan saaminen interaktiiviseen keskusteluun mm. sen yhteydessä on tärkeää. SDP tulee ESP:n toiminnan suunnittelun yhteydessä nostamaan aloitteessa mainittua teema esille ja kannustamaan ESP:n käytännön toimintaa laajojen aktivistijoukkojen etäosallistumisen ja keskinäisen verkostoitumisen mahdollistamiseksi.

     

    ESP:n vuoden 2022 tapahtumat kuten ESP:n tuleva konferenssi ja sen osallistumisen muotoja tulee kehittää.


Kommentoi

Tietosuoja