SDP ei ole kieltämässä polttomoottoriautojen valmistusta tai käyttöä. SDP tukee uuteen autoon vaihdossa jo aiemmin käytössä ollutta romutuspalkkiota ja vanhempien autokantojen vaihtamista myös uudempiin vähäpäästöisempiin käytettyihin autoihin erilaisin kannustimin esim. porrastetulla romutuspalkkiolla. Puoluekokous painottaa Marinin hallituksen ohjelman kunnianhimoisia kirjauksia liikenteen päästöjen vähentämisestä sekä laajemmasta siirtymisestä kohti fossiilivapaata liikennettä teknologianeutraalisti.

Puoluekokous painottaa Marinin hallituksen ohjelman kunnianhimoisia kirjauksia liikenteen päästöjen vähentämisestä sekä laajemmasta siirtymästä kohti fossiilivapaata liikennettä teknologianeutraalisti.

– Muutosesitys 1

Kaakkois-Suomi pk-ryhmä · Kaakkois-Suomi

SDP ei ole kieltämässä polttomoottoriautojen valmistusta tai käyttöä. SDP tukee uuteen autoon vaihdossa jo aiemmin käytössä ollutta romutuspalkkiota ja vanhempien autokantojen vaihtamista myös uudempiin vähäpäästöisempiin käytettyihin autoihin erilaisin kannustimin esim. porrastetulla romutuspalkkiolla.
Puoluekokous painottaa Marinin hallituksen ohjelman kunnianhimoisia kirjauksia liikenteen päästöjen vähentämisestä sekä laajemmasta siirtymisestä kohti fossiilivapaata liikennettä teknologianeutraalisti.

Aloitteessa esitetään, että puoluekokous toteaa, että liikenteen päästöjen vähentämisessä edetään teknologiavapaasti.

Marinin hallituksen ohjelmassa on sitouduttu puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä, mikä on koko Suomen yhteinen tavoite. Hallitusohjelmassa on myös sitouduttu tekemään Suomesta hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä ja siirtymään päästöttömään liikenteeseen vuoteen 2045 mennessä. Tällä hallituskaudella suoritetaan liikenteen kokonaisverouudistus, jonka tarkoituksena on vähentää päästöjä. Lisäksi luodaan tiekartta fossiilittomaan liikenteeseen hiilineutraaliustavoitteen mukaisesti, kehitetään mittaristoja ja tehdään käyttövoimauudistus.

SDP ei ole kieltämässä polttomoottoriautojen valmistusta tai käyttöä, mutta niiden käyttämää polttoainetta tulee jatkossa ohjata erilaisin keinoin kohti entistä ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja kuten esimerkiksi biopolttoaineita. Suomessa on tutkimusten mukaan eräs Euroopan vanhimmista autokannoista, mikä asettaa merkittäviä haasteita siirtymässä kohti vähäpäästöisempää tai tulevaisuudessa jopa täysin päästötöntä liikennettä. Autokannan uudistamiseksi ihmisiä voidaan kannustaa uusien ja vähäpäästöisempien ajoneuvojen hankitaan taloudellisin kannustimin. Tätä siirtymää ja siihen liittyviä yksityiskohtia hahmotellaan parhaillaan eri ministeriöiden yhteistyönä.

Marinin hallituksen ohjelman kirjausten mukaisesti biopolttoaineiden kestävään tuotantoon tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota ja biopolttoaineiden hyödyntämistä tieliikenteessä tullaan aiempaa enemmän vahvistamaan erityisesti raskaan liikenteen käytössä. Lisäksi hallitusohjelmassa linjataan kestävästi tuotetun biokaasun tuomisesta biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen piiriin. Päästöjen vähentämisessä hyödynnetäänkin hallitusohjelman mukaisesti laajaa keinovalikoimaa ja edetään teknologianeutraalisti.

152 Polttomoottoreita ei pidä kieltää

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Liikenteen päästöjen vähentäminen on välttämätöntä, jotta asetetut ilmastotavoitteet saavutetaan.

Poliittisessa keskustelussa on ollut paljon kärjistyksiä ja yksittäisen autoilijan suoranaista syyllistämistä.

Todellisuudessa mitään yksiselitteistä oikeaa vastausta autoilun päästöihin ei ole olemassa. Suomalaiset ajavat keskimäärin 12 vuotta vanhoilla autoilla, joiden hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin 180 grammaa kilometriltä. Viime vuonna rekisteröityjen uusien autojen hiilidioksidipäästöt olivat keskimäärin noin 120 grammaa kilometriltä. Kaikkia bensa- ja dieselautoja ei voi niputtaa suoraan ilmaston vihollisiksi. Uusien bensiini- ja dieselautojen päästöt ovat vähentyneet merkittävästi reilussa kymmenessä vuodessa. Toisin sanoen yksi vaikuttavimpia tapoja vaikuttaa autoilun päästöihin on vaihtaa uudempaan autoon.

Uudempaan autoon vaihtamista puoltaa myös se, että muilta elämänaloilta tuttu ajatus ”loppuun käyttämisestä” ei päde samalla tavalla autoihin. Polttomoottoriauton elinkaaren aikaisista päästöistä yli 90 prosenttia syntyy ajamisesta, joten yli 10 vuotta vanhan auton valmistusvaiheen päästöt ’kuittaantuvat’ uuteen autoon vaihtamalla vajaassa neljässä vuodessa.

Käyttövoimakeskustelussa tulisi tarkastella sähköautojen rinnalla myös biopolttoaineita. Uusiutuvalla dieselillä ja biokaasulla voidaan molemmilla saavuttaa jopa 80 prosentin hiilidioksidipäästövähennykset.

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Puoluekokous toteaa, että liikenteen päästöjen vähentämisessä tulee edetä teknologiavapaasti, koska tekninen kehitys etenee niin nopeasti, ettei ole tarkoituksenmukaista rajat pois mitään vaihtoehtoa. Uusituvista raaka-aineista ja tähteistä tuotettuja biopolttoaineita on kehitettävä ja niiden jakelua on parannettava, jotta kuluttajilla on helposti saatavilla ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 290

  • Keväällä 2021 hallitus on luonut fossiilittoman liikenteen tiekartan, jossa linjataan monipuolisesti keinoja ilmastotavoitteisiin vastaamiseksi. On tärkeää, että fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteitä jatketaan.

     

    Romutuspalkkio astui määräaikaisena käyttöön joulukuussa 2020, poikkeuksena aiempiin se huomioi myös sähköpolkupyörän ja joukkoliikennelipun romutuspalkkion hyödyntämisessä. Romutuspalkkiokampanja saavutti vuonna 2021 suuren suosion.

     

    Lisäksi on otettu käyttöön ja jatkettu useita tukia, joiden tarkoituksena on kannustaa siirtymään vähäpäästöisiin ajoneuvoihin. Vuoden 2022 alusta voimaan astui uusi laki vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta- ja muuntotuista. Lain mukaan pystyi hakemaan tukea täyssähköauton, sähkö- tai kaasukäyttöisen pakettiauton ja sähkö- tai kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintaan sekä henkilöauton muuntamiseen kaasu- tai etanolikäyttöiseksi. Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimeenpanon kannalta on keskeistä, että edellä mainitut tuet saavat tarvittavan rahoituksen.


Kommentoi

Tietosuoja