Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että SDP toimisi Yleisradion palauttamiseksi puolueettomaksi ja riippumattomaksi tiedonlähteeksi.

Yleisradio on eduskunnan alaisuudessa toimiva valtakunnallinen julkisen palvelun viestintäyhtiö, joka tuottaa lakisääteisiä julkisia palveluita kaikille suomalaisille. Vuoden 2019 lopussa tehdyn tutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia suomalaisista luottaa YLE:en tiedonlähteenä erittäin tai melko paljon. Tutkimusten mukaan yli 90 prosenttia suomalaisista myös katsoo YLE:n onnistuneen julkisen palvelun tehtävässään tukea kansanvaltaa ja vahvistaa suomalaista kulttuuria sekä näyttää monipuolinen ja -kulttuurinen kuva maailmasta.

YLE:lle osoitettujen tehtävien mukaan kaikilla suomalaisilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet saada tietoa, kokea elämyksiä, viihtyä sekä sivistää ja kehittää itseään. Julkisten palvelujen tuottajana YLE:n tehtäviin kuuluu myös esimerkiksi kohdella viestintätoiminnassaan yhtäläisin perustein suomen- ja ruotsinkielistä väestöä sekä tuottaa palveluita saamen, romanin ja viittomakielellä ja soveltuvin osin myös maan muiden kieliryhmien kielellä. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että Yleisradion riippumattomuus turvataan ja sen merkittävää roolia kaikkia suomalaisia pal­velevana julkisena mediana vahvistetaan.

151 Yleisradion toiminta palautettava riippumattomaksi tiedon lähteeksi

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen puolueen tulee palauttaa YLE sen tarkoituksenmukaiseen toimintaan. Nykyisellään YLE:ä ei enää toimi puolueettomana ja riippumattomana tiedon lähteenä, eikä sen uutisointiin voi luottaa. YLE:n rahoittamat ja tuottamat ohjelmat eivät takaa luotettavaa ja tasapuolista näkökulmaa ja muistuttavat jo sensaatiohakuisen median toimintaa. Yle-veron perusteet eivät täyty nykyisellä toiminnalla.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 289


Kommentoi

Tietosuoja