Puoluekokous toteaa, että riittävä kotimainen omistusosuus on tärkeää viestintäverkoissa, mutta täysin kotimaisen omistuksen takaaminen on mahdotonta. Siksi onkin tärkeää, että lainsäädäntö seuraa viestintämarkkinoita ja poikkeusolosuhteisiin varautumista yhdessä viranomaisten kanssa. Toimilupaehtojen tulee olla kytköksissä yhteiskunnallisiin tarpeisiin.

Puoluekokous toteaa, että riittävä kotimainen omistusosuus on tärkeää viestintäverkoissa, mutta täysin kotimaisen omistuksen takaaminen on mahdotonta. Siksi onkin tärkeää, että lainsäädäntö seuraa viestintämarkkinoita ja poikkeusolosuhteisiin varautumista yhdessä viranomaisten kanssa. Toimilupaehtojen tulee olla kytköksissä yhteiskunnallisiin tarpeisiin.

Aloitteessa esitetään tieto- ja viestintäteknologiainfrastruktuurin hankkimista täysin kotimaiseen omistukseen. Radio- ja tv-infrastruktuuri on Suomessa Digita Oy:n hallinnassa.

Radio- ja televisiolähetyksiä operoiva Digita Oy perustettiin 1999, kun Ylen lähetysverkko yhtiöitettiin ja myytiin. Digitan omistaa nykyisin yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö Digital Colony, joka on erikoistunut seuraavan sukupolven digitaalisen infrastruktuurin ylläpitämiseen. Yritys investoi globaalisti esimerkiksi mobiili- ja internetinfrastruktuuriin kuten tietoliikennemastoihin ja datakeskuksiin. Huoltovarmuuden sekä infrastruktuurin ylläpitokustannusten näkökulmasta on perusteltua selvittää kotimaisen omistajuuden tarkoituksenmukaisuus.

149 TV- ja radiolähetyksiin sekä puhelin- ja tietoliikenteeseen tarvittavat linkkiasemat ja muu infrastruktuuri kuuluu suomalaisille

Keravan Demarit ry:n jäsenet Bruno Guillard, Martti Havin ja Heikki Raittila

 

Me allekirjoittaneet SDP:n puolueostojen jäsenet esitämme SDP:n 46 puoluekokoukselle, että

puoluekokous päättää laittaa sosialidemokraattien tavoitteeksi kaikkien TV-, radio- sekä puhelin- ja tietoliikenteeseen tarvittavan infrastruktuurin hankkimisen kotimaiseen omistukseen. Tällä hetkellä osa infrasta on ulkomaisten sijoittajien omistuksessa. Tämä omistus maksaa pitkällä aikavälillä enemmän kun kotimainen/valtion omistajuus. Ulkomaisella pääomalla ei myöskään ole samalaista intressiä pitää tekniikkaa ajan tasalla, vaan etusijalla on sijoituksesta saatavat tuotot. Kriisitilanteessa kotimainen omistus on turvallisempi kuin ulkomainen. Digitaaliset laitteet ja muu uusi tekniikka ovat kansakunnan kannalta elintärkeitä ja strategisia myös ulkoisten uhkien torjunnassa. Kun tämä infra on kotimaisissa käsissä, niin koko suomalainen yhteiskunta tuntee itsensä turvatummaksi.

Puoluetoimiston aloitteita valmistelevan työryhmän ja puoluehallituksen tulee varmistaa uuden lainsäädännön yhteensopivuus EU:n ym. kv. säännösten kanssa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 284

  • Lainsäädäntö seuraa viestintämarkkinoiden kehitystä ja pyrkii parhaalla tavalla vastaamaan ilmeneviin tarpeisiin. Vuoden 2021 alussa astui voimaan sähköisen viestinnän palvelulain uudistus, jossa tarkoituksena oli parantaa kuluttajien asemaa, edistää viestintäverkkoinvestointeja ja viestintäpalvelujen saatavuutta sekä varmistaa entistä paremmin verkkojen turvallisuutta. Myös aktiivinen EU-vaikuttaminen asiassa on tärkeää.


Kommentoi

Tietosuoja