Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Varhaiskasvatuksen tulee olla osa lähikoulupolkua ja lähipäiväkotiperiaatetta tulee mahdollisuuksien mukaan toteuttaa myös varhaiskasvatuksessa.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Varhaiskasvatuksen tulee olla osa lähikoulupolkua ja lähipäiväkotiperiaatetta tulee mahdollisuuksien mukaan toteuttaa myös varhaiskasvatuksessa.

Aloitteessa esitetään lähipäiväkotiperiaatteen toteutumista myös varhaiskasvatuksessa.

Lähipäiväkotiperiaatteen tavoitteena on vahvistaa kaikkien lasten mahdollisuutta päästä varhaiskasvatukseen lähipäiväkotiin. Myöhemmin lapsi voisi vastaavasti siirtyä lähikouluun. Tällöin kaupunki olisi velvoitettu tarjoamaan myös päivähoitopaikat lähikouluperiaatteella, mikä tarkoittaisi samoja oppilaaksioton alueita, kuin mitä perusopetuksessakin noudatetaan. Lähipäiväkoti parantaa myös alueen yhteisöllisyyttä.

126 Lähipäiväkoti-periaate tavoitteeksi koko Suomessa

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys ry

 

Lähipäiväkoti-periaate vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kylämäisiä yhteisöjä kaupunkien sisällä ja helpottaa perheiden arkea.

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys (YPSY) esittää, että

SDP edellyttää lähipäiväkoti-periaatteen toteutumista varhaiskasvatuksessa kaikilla kaupunkiseuduilla.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 238

  • Kesäkuu 2023

    Osana hallituksen Oikeus oppia -ohjelmaa asetettiin koulutuksellisen tasa-arvon ja positiivisen erityiskohtelun edistämistä varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa valmisteleva työryhmä. Loppuraportti toimenpiteistä seuraavalle hallitukselle luovutettiin syksyllä 2022. Työryhmä teki raportissaan ehdotuksia lähikoulu- ja lähipäiväkotiperiaatteiden vahvistamiseksi sekä koronapandemian tasa-arvovaikutusten lieventämiseksi.


Kommentoi

Tietosuoja