Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen Suomen globaalin koulutusvaikuttamisen vahvistamiseksi.

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen Suomen globaalin koulutusvaikuttamisen vahvistamiseksi.

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys esittää,  että SDP tavoittelee Suomelle roolia koulutuksen globaalina kärkivaikuttajana ja valmistelee Suomen koulutuksen globaalin vaikuttamisen toimenpideohjelman.

SDP:n johtaman hallituksen ohjelmassa on päätetty laatia erillinen koulutuksen kansainvälisyyteen ja globaaliin vaikuttavuuteen keskittyvä toimenpidekokonaisuus. Tärkeää ohjelman laatiessa on sitoa se myös Suomen ulko- ja kehityspolitiikan tavoitteisiin eikä jättää sitä vain ohjeeksi suomalaisille oppilaitoksille.

120 Suomen globaalia yhteistyötä lisättävä ja kansainvälistä roolia vahvistettava koulutuksessa

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys ry

 

Maailmalla puhutaan koulutuskriisistä. Koulutukseen satsataan valtavia taloudellisia panostuksia. Ratkaisuja haetaan koulutukseen panostavista maista, joihin Suomi lukeutuu. Kyse on kaupallista koulutusvientiä laajemmasta globaalista vaikuttavuudesta, joka koskee kaikkia koulutustasoja varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Kehitysyhteistyön rooli on merkittävä.

Suomessa ei ole mitään pysyvää rakennetta globaaliin koulutusvaikuttamiseen, vaan kaikki toimijat rakentavat omia mallejaan ja yhteyksiään. Voisimme olla kansainvälisesti merkittävämpi toimija.

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys (YPSY) esittää, että

SDP tavoittelee Suomelle roolia koulutuksen globaalina kärkivaikuttajana ja valmistelee Suomen koulutuksen globaalin vaikuttamisen toimenpideohjelman, jota lähdetään toteuttamaan välittömästi. Ohjelma valmistellaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä koulutuksenjärjestäjien ja OPH:n ja OKM:n kanssa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 231

 • Kesäkuu 2023

  Korkeakoulutuksen osalta tehtiin kattava kansainvälisyysohjelma. Globaalin yhteistyön lisääminen ja Suomen kansainvälisen roolin vahvistaminen ovat hallituskaudella painottuneet korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaan. Strategisen rahoituksen kansainvälisyysohjelma tukee korkeakoulujen kansainvälisyyden edistämistä yhteisesti sovituilla muodoilla kansallisesti ja globaalisti. Ohjelmaan on sovittu käytettäväksi yhteensä 185 milj. euroa vuosille 2021–2024. Kansainvälisyysohjelma jakautuu Globaalipilotti (55,6 milj. euroa) ja Talent Boost (129,2 milj. euroa) -hankkeisiin. Lisäksi korkeakoulujen SIMHE-palveluiden (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) tavoitteena on sujuvoittaa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ja ulkomaalaistaustaisten aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista.

   

  Opetushallituksen tulosohjauksen kautta on kehitetty hallinnon kansainvälistä toimintaa. Tästä esimerkkejä ovat muun muassa kansainvälistä toimintaa vahvistanut organisaatiouudistus tämän vuoden alussa, ohjelmatoiminnan vahvistaminen eli kehitysyhteistyön osaamiskeskuksen FinCEEDin perustaminen, koulutusviennin kasvuohjelman tiekartta hallituskauden alussa sekä EU:n globaalihankkeiden osallistumiseen mahdollistavan Pillar Assesmentin käynnistys.

   

  OKM:ssä osana kokonaisuutta on tehty hallinnonalan oma Afrikka-toimenpideohjelma (yli 40 toimenpidekokonaisuutta) ja vahvistettu strategista otetta sekä YK-prosesseihin (SDG4, koulutushuippukokouksen Transforming Education Summit valmistelu ja toimenpideseuranta) että EU: n kansainväliseen toimintaan (Team Europe -aloitteisiin osallistuminen, yhteyksien vahvistaminen koulutussektorin yhteistyöhön DG INTPAn kanssa).

   

  Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti myös tähän kokonaisuuteen: OKM myös laatinut oman kartoituksen koulutuksen Ukraina -yhteistyön mahdollisuuksista sekä pitää yllä koulutussektorin Ukraina-sidosryhmäverkostoa.


Kommentoi

Tietosuoja