Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen Suomen globaalin koulutusvaikuttamisen vahvistamiseksi.

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen Suomen globaalin koulutusvaikuttamisen vahvistamiseksi.

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys esittää,  että SDP tavoittelee Suomelle roolia koulutuksen globaalina kärkivaikuttajana ja valmistelee Suomen koulutuksen globaalin vaikuttamisen toimenpideohjelman.

SDP:n johtaman hallituksen ohjelmassa on päätetty laatia erillinen koulutuksen kansainvälisyyteen ja globaaliin vaikuttavuuteen keskittyvä toimenpidekokonaisuus. Tärkeää ohjelman laatiessa on sitoa se myös Suomen ulko- ja kehityspolitiikan tavoitteisiin eikä jättää sitä vain ohjeeksi suomalaisille oppilaitoksille.

120 Suomen globaalia yhteistyötä lisättävä ja kansainvälistä roolia vahvistettava koulutuksessa

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys ry

 

Maailmalla puhutaan koulutuskriisistä. Koulutukseen satsataan valtavia taloudellisia panostuksia. Ratkaisuja haetaan koulutukseen panostavista maista, joihin Suomi lukeutuu. Kyse on kaupallista koulutusvientiä laajemmasta globaalista vaikuttavuudesta, joka koskee kaikkia koulutustasoja varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Kehitysyhteistyön rooli on merkittävä.

Suomessa ei ole mitään pysyvää rakennetta globaaliin koulutusvaikuttamiseen, vaan kaikki toimijat rakentavat omia mallejaan ja yhteyksiään. Voisimme olla kansainvälisesti merkittävämpi toimija.

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys (YPSY) esittää, että

SDP tavoittelee Suomelle roolia koulutuksen globaalina kärkivaikuttajana ja valmistelee Suomen koulutuksen globaalin vaikuttamisen toimenpideohjelman, jota lähdetään toteuttamaan välittömästi. Ohjelma valmistellaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä koulutuksenjärjestäjien ja OPH:n ja OKM:n kanssa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 231


Kommentoi

Tietosuoja