Puoluekokous yhtyy aloitteen vaatimukseen faktapohjaisen osaamisen vahvistamisesta ja viittaa poliittisen ohjelman tavoitteisiin koulutukselle.

Puoluekokous yhtyy aloitteen vaatimukseen faktapohjaisen osaamisen vahvistamisesta ja viittaa poliittisen ohjelman tavoitteisiin koulutukselle.

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys esittää, että Hans Roslingin esittämää faktatietoisuuden lisäämistä kaikkien koulutustasojen opetussuunnitelmiin.

SDP:n poliittisessa ohjelmassa todetaan koulutuksen keskeinen rooli koko yhteiskunnan rakentamisessa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävään yhteiskuntaan. Kestävän yhteiskunnan osalta on keskeistä kaikkien laajaan ymmärrykseen faktoista sekä kykyyn niiden soveltamiseen.

119 Faktapohjaisuuden vahvistaminen koulutuksessa kaikilla tasoilla

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys ry

 

Ruotsalainen lääkäri ja väestötieteilijä Hans Rosling esittää kirjassaan Faktojen maailma faktapohjaisen maailmankuvan vahvistamista ja faktatietoisuuden lisäämistä. Roslingin vaatimuksen taustalla on laaja aineisto, joka osoittaa ihmisten taipumuksen virheelliseen vaistonvaraiseen ajatteluun, jota populistit hyödyntävät. Roslingin näkemyksen mukaan kansalaisilla pitäisi olla ajan tasalla olevat, faktoihin perustuvat peruspuitteet ja kyky soveltaa faktatietoista ajattelua. Nämä taidot kuuluvat kriittiseen ajatteluun ja korostuvat ajassa, jossa fake news -ilmiönä yleistyy.

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys (YPSY) esittää, että

SDP edellyttää Roslingin määritelmän mukaisen faktatietoisuuden sisällyttämistä opetussuunnitelmiin kaikilla koulutustasoilla.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 230


Kommentoi

Tietosuoja