Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen ja viittaa asian osalta poliittiseen ohjelmaan.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen ja viittaa asian osalta poliittiseen ohjelmaan.

Aloitteessa edellytetään merkittävää korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämistä sekä modulaaristen opintokokonaisuuksien tarjonnan lisäämistä korkeakouluissa.

Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämistä käsitellään poliittisessa ohjelmassa. Samoin ohjelmassa käsitellään tiiviiden, nopeisiin osaamistarpeiden muutoksiin reagoivien koulutuskokonaisuuksien järjestämistä kaikilla koulutusasteilla.

118 Korkeakoulutuksen aloituspaikkoja lisättävä ja korkeakouluilta edellytettävä ripeitä toimia modulaarisen koulutuksen tarjonnassa

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys ry

 

Suomessa on asetettu tavoitteeksi, että vähintään 50 % ikäluokasta suorittaa korkeakoulututkinnon 2030. Ennusteiden valossa työelämässä vaadittava koulutustaso voi olla tuotakin korkeampi – on arvioitu, että jopa 70 % uusista ammateista edellyttää korkeakoulutasoista osaamista 2035.

Nykytilanteessa korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on hieman yli 40 %.

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys (YPSY) esittää, että

SDP edellyttää välittömästi merkittävää korkeakoulupaikkojen lisäystä yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Lisäyksen tulee perustua arvioon 2030 tutkintotavoitteen täyttymisen ehdoista ja korkeakoulujen kanssa tehtävään analyysiin nykypaikkojen jakautumisesta. Samalla korkeakouluilta edellytetään nopeita lisäyksiä modulaarisiin malleihin, joilla omaa tutkintoa voi päivittää ilman erillisen tutkinnon suoritusoikeutta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 229

  • Kesäkuu 2023

    Korkeakouluihin on lisätty alkaviin koulutuksiin noin 12 000 aloituspaikkaa 2020–2023. Lisäksi mm. Kestävän kasvun ohjelmaan on sisällytetty kertaluonteinen aloituspaikkojen lisäys kohdennettuna aloille, joissa on suurin työvoimapula.


Kommentoi

Tietosuoja