Puoluekokous pitää aloitteessa esiin nostettua kysymystä tärkeänä ja viittaa  poliittiseen ohjelmaan sekä sen tavoitteeseen toisen asteen uudistamiseksi. Uudistuksissa on huomioitava ryhmäytymisen ja yhteisöllisyyden tarve lapsilla ja nuorilla.

Puoluekokous pitää aloitteessa esiin nostettua kysymystä tärkeänä ja viittaa  poliittiseen ohjelmaan sekä sen tavoitteeseen toisen asteen uudistamiseksi. Uudistuksissa on huomioitava ryhmäytymisen ja yhteisöllisyyden tarve lapsilla ja nuorilla.

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys esittää arvioitavaksi, että olisiko tarpeen muuttaa toisen asteen koulutuksen rakennetta niin, että koulutuksessa muodostuisi nykyistä vahvemmin oma ryhmä/luokka, joka olisi yhtenäinen koko koulutuksen ajan tai vähintään ensimmäisen vuoden ajan.

SDP:n poliittisessa ohjelmassa esitetään kokonaisuudistusta toisen asteen koulutuksessa, jossa luodaan nykyistä yhtenäisempi malli koko toisen asteen hajanaiseen koulutusrakenteeseen. Rakenteen uudistuksen yhteydessä on nykyistä paremmat mahdollisuudet miettiä uudelleen myös koulutuksen sisällä ryhmäytymistä siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla turvaa opiskelijan kasvun ja oppimisen.

115 Luokkamuotoisempi malli lukioon ja ammatilliseen koulutukseen

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys ry

 

Nuorten pahoinvointi ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Toisen asteen koulutuksessa kiinnitetään toistuvasti huomiota nuorten kokemiin paineisiin. Etenkin ammatillisessa koulutuksessa viime vuosien reformit ovat johtaneet siihen, että nuorilla ei välttämättä ole lainkaan omaa ryhmää, johon kiinnittyä. Lukio-opetuksessa siirryttiin pois luokkamuotoisuudesta 1990-luvulla. Paineita arvioidaan lisäävän korkeakoulujen suoravalinnan myötä korostuvat arvosanoihin liittyvä paine.

Vastaukseksi nuorten syrjäytymiskehitystä vahvistaviin pulmiin tarjotaan yleensä moniammatillisen (psykologit, kuraattorit) avun lisäämistä joko suoraan kouluille tai muuten nuorten saataville. Vähemmän on kiinnitetty huomiota yhteisön merkitykseen. Kuitenkin tiedämme, että nimenomaan herkkinä formatiivisina vuosina sosiaaliset suhteet ja vertaisyhteisöt vaikuttavat nuorten kehitykseen merkittävästi.

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys (YPSY) esittää, että

SDP ryhtyy toimenpiteisiin, joilla arvioidaan, olisiko tarpeen kehittää toisen asteen koulutuksen rakennetta niin, että nuorille muodostuisi nykyistä vahvemmin oma ryhmä/luokka, johon kiinnittyä joko koko lukion tai ammatillisen koulutuksen kouluajaksi tai vähintään ensimmäiseksi vuodeksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 225

  • Kesäkuu 2023

    Marinin hallitus uudistaa toisen asteen koulutusta SDP:n poliittisen ohjelman mukaisesti. Keskeisenä uudistuksena on oppivelvollisuuden laajentaminen.


Kommentoi

Tietosuoja