Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja toteaa, että asia otetaan huomioon puolueen ohjelmatyötä kehitettäessä.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja toteaa, että asia otetaan huomioon puolueen ohjelmatyötä kehitettäessä. 

Aloitteessa esitetään Osaamispolku2030 -kokonaisuuden vahvistamista SDP:n koulutuspolitiikan kokonaislinjaksi.

SDP:n johtaman hallituksen ohjelmassa esitetään, että hallitus laatii vuoden 2020 loppuun mennessä osaamisen ja oppimisen tiekartan vuodelle 2030, jossa etsitään yhteiset pitkän aikavälin keinot Suomen koulutus- ja osaamistason nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi ja oppimiserojen kaventamiseksi. Hallitus ryhtyy sen pohjalta tarvittaviin toimenpiteisiin. Tarkastelu kohdistuu koko koulutusjärjestelmään ja sen kehittämiseen molemmilla kansalliskielillä. Tavoitteena on, että sivistys, koulutus ja osaaminen muodostavat yhteiskunnan perustan jatkossakin, vahvistavat työllisyyttä ja kestävää kasvua sekä tarjoavat välineitä Suomen globaalin vaikuttamisen vahvistamiseen. Tämä tiekartta on päätetty julkaista koulutuspoliittisena selontekona vuoden 2020 loppupuolella.

116 Osaamispolku2030-kokonaisuuden vahvistaminen SDP:n koulutuspolitiikan kokonaislinjaksi

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys ry

 

SDP:llä on voimassa laaja koulutuspoliittinen ohjelma ja aloitekokonaisuus. 2018 tavoitteet koottiin osana SDP:n tulevaisuustyötä Osaamispolku2030-kokonaisuudeksi, jonka puitteissa järjestettiin tilaisuuksia ja tehtiin vaikuttamistyötä.

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys (YPSY) esittää, että

SDP jatkaa Osaamispolku2030-työtä niin, että koulutuspolitiikan kokonaisuus hahmotetaan myös jatkossa Osaamispolku2030 alla.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 226

  • Kesäkuu 2023

    Osaamispolku 2030 toimenpiteet ovat laajasti mukana hallituksen koulutuspoliittisessa selonteossa.


Kommentoi

Tietosuoja