Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen ja viittaa SDP:n poliittisen ohjelman tavoitteisiin oppivelvollisuuden laajentamisesta ja toisen asteen uudistamisesta, jotka ovat aloitteen tavoitteiden mukaisia.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen ja viittaa SDP:n poliittisen ohjelman tavoitteisiin oppivelvollisuuden laajentamisesta ja toisen asteen uudistamisesta, jotka ovat aloitteen tavoitteiden mukaisia.

Aloitteessa esitetään 12-vuotista peruskoulua.

SDP:n johtaman hallituksen ohjelmassa todetaan, että korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. Rakennetaan oppivelvollisuuden sisään erilaisia opinto- ja tukimuotoja, jotka voidaan sisällyttää toisen asteen tutkintoihin, esimerkiksi kymppiluokat, kansanopistot, työpajatoiminta, kuntoutus, valmentavat koulutukset. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta. Valmistelun yhteydessä käydään läpi toisen asteen keskeyttämisen syyt ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi sekä tehdään selvitys maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta ja oppimateriaalikustannusten alentamisesta ja ryhdytään sen pohjalta tarvittaviin toimenpiteisiin aidosti maksuttoman toisen asteen koulutuksen toteuttamiseksi.

SDP:n koulutuspoliittisessa ohjelmassa toisen asteen koulutuksesta linjataan seuraavaa: Lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta yhdistelevät kaksoistutkinnot ovat olleet erittäin suosittuja. Työelämän muutoksessa korostuu osaaminen, jota molemmat toisen asteen koulumuodot tuottavat. Siksi on erittäin tärkeää, että kaksoistutkinnot ovat tulevaisuudessakin nuoren valittavissa. Sosialidemokraatit kannattavat lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön tiivistämistä hallinnollisella, opetuksellisella ja tutkintojen suorittamisen tasoilla. Yhtenäisellä toisella asteella nykyinen ylioppilastutkinto, ammatilliset tutkinnot ja useamman tutkinnon suorittaminen niin sanottuina yhdistelmäopintoina säilyvät.

SDP:n poliittisessa ohjelmassa esitetään kokonaisuudistusta toisen asteen koulutuksessa, jossa luodaan nykyistä yhtenäisempi malli koko toisen asteen hajanaiseen koulutusrakenteeseen. Rakenteen uudistuksen yhteydessä on nykyistä paremmat mahdollisuudet miettiä uudelleen myös koulutuksen sisällä ryhmäytymistä siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla turvaa opiskelijan kasvun.

Nykyistä 9-vuotista peruskoulua on uudistettava siten, että se jatkuu saumattomasti toisen asteen tutkintoon. Nämä yhdessä muodostavat oppivelvollisuuden ja 12-vuotisen peruskoulutuksen. Oppivelvollisuus kattaa tällöin myös toisen asteen koulutuksen ja koulutus on maksuton kaikille.

114 Tavoitteeksi 12-vuotinen peruskoulutus - toisen asteen oppivelvollisuuden kehitystyö aloitettava heti

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys ry

 

SDP:n pitkäaikainen tavoite oppivelvollisuuden laajentamisesta toiselle asteelle on osana kaikkia SDP:n ohjelmia ja Osaamispolku 2030 -työtä. Sitä on vietävä hallitusvastuussa nopeasti toteutukseen. Ensimmäisessä vaiheessa oppivelvollisuus toteutuu pääosin olemassa olevien koulutusmallien puitteissa.

Kehitystyö on syytä aloittaa saman tien, jotta 2030-luvulle tultaessa koulutusjärjestelmämme on muokkautunut enemmän 12-vuotiseksi peruskoulutukseksi, jossa oppivelvollisuus muodostaa kehikon joustavalle ajan tarpeisiin vastaavalle kehitystyölle. On mahdollista, että toisen asteen suoritustapojen sisälle muodostuu useampia linjoja kuten nykymuotoisen lukion kaltainen, ammatillinen linja ja mahdollisesti nykyisiä työpajoja ja oppisopimusta yhdistävä malli. Sisäisten siirtymien tulee olla joustavia kaikissa vaiheissa, jotta tarpeettomilta keskeytyspaineilta vältytään. Laaja yleissivistys tulee varmistaa kaikille ja yhteisiä opintoja kehittää koko ikäluokalle. Se on sekä resurssiviisasta että nuorten yhteisöllisyyden kannalta arvokasta. Vastuu koulutuksesta on syytä olla yhdellä taholla (kunta).

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys (YPSY) esittää, että

puoluehallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta toisen asteen tulevaa oppivelvollisuutta kehitetään siihen suuntaan, että jatkossa Suomessa toteutuu 12-vuotinen peruskoulutus kaikille niin, että koulutuksen sisällä voi suorittaa useita eri linjavaihtoehtoja ja opetuksessa hyödynnetään yhteistyötä sekä tiloissa että sisällöissä. Kehitystyössä on syytä huomioida muuttuvat väestöpohjat, mahdollisimman resurssiviisas tapa toteuttaa koulutus kaikille ja opettajankoulutuksen kehitystarpeet.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 223

  • Kesäkuu 2023

    Marinin hallituksen esitys oppivelvollisuuden laajentamisesta toiselle asteelle on hyväksytty. Laaja toisen asteen maksuttomuus toteutuu uudistuksen yhteydessä.


Kommentoi

Tietosuoja