Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen vahvistaa opinto-ohjausta.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen vahvistaa opinto-ohjausta.

Aloitteessa esitetään, että SDP lähtee  ajamaan opinto-ohjauksen rahoituksen lisäämistä koulutusasteiden ja työelämän välisten siirtymien sujuvoittamiseksi.

SDP:n koulutuspoliittisessa ohjelmassa puolue on sitoutunut edistämään peruskoulujen opinto-ohjauksen vahvistamista sekä lukioiden opinto-ohjauksen laatua.

SDP:n johtaman hallituksen ohjelmassa on sitouduttu opinto-ohjauksen vahvistamiseen eri koulutusasteilla. Hallitusohjelman mukaisesti selvitetään sitovat mitoitukset opinto-ohjaajien määrästä toisen asteen koulutuksessa ja jälkiohjausvelvoitteen ulottamisesta ammatilliseen koulutukseen sekä tukiopinto-ohjaus peruskoulusta toiselle asteelle osana oppivelvollisuusiän korotuksen ja maksuttoman toisen asteen koulutuksen valmistelua. Lisäksi hallitusohjelmassa sitoudutaan vahvistamaan kolmiportaista tukea peruskoulussa lisäämällä resursseja samanaikaisopetukseen, erityisopetukseen ja oppilaanohjaukseen.

112 Opinto-ohjaus kaipaa ansaitsemansa tunnustuksen lisäksi resursseja

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry

 

Kaikkia koulutusasteita läpileikkaavaksi ongelmaksi on sanottu olevan se, että ammatinvalintapohdinta aloitetaan liian myöhään. Ensimmäinen yhteishaku tehdään jo perusasteella tehdessä valinta, halutaanko toinen aste suorittaa lukiossa vai ammatillisella puolella. Yhdeksäsluokkalaisten tekemä päätös koulutuspolustaan vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen, sillä valitulla toisen asteen tutkinnolla on vaikutuksia myös myöhempiin mahdollisuuksiin tulla valituksi jatko-opintoihin.

Opinto-ohjaus on viime aikoina saanut ansaitsemaansa tunnustusta ja sen tärkeyttä on korostettu yhteiskunnallisessa keskustelussa. Suositusten mukaan yhdellä opinto-ohjaajalla tulisi olla 200 oppilasta / opiskelijaa, mutta tämä ei näy todellisuudessa. Ansaitun tunnustuksen lisäksi opinto-ohjaus tarvitsee kuitenkin myös siihen kohdistettuja resursseja.

Rakas, kamala opo – lukiolaisten kokemuksia opinto-ohjauksesta -selvitys (2017)  kertoo, että ylioppilastutkinnon suorittaneista runsaat 40 prosenttia aloitti jatko-opinnot välittömästi ja lähes 70 prosenttia enintään yhden välivuoden jälkeen. Lukio on yleissivistävä oppilaitos eikä valmista suoraa ammattiin, joten on oletettavaa, että ylioppilastutkinnon jälkeen siirrytään jatko-opintoihin. Tietysti osa tilastoissa olevista haluaa viettää välivuotta työskennellen tai muuten pitäen taukoa opinnoista. Osa taas on toivonut voivansa jatkaa suoraa opiskelua.

Tarpeettomien välivuosien lisäksi paremmin resursoitu opinto-ohjaus tulisi näkymään myös opintonsa keskeyttäneiden tilastoissa. Sujuva siirtyminen koulutusasteelta toiselle, itselle soveltuvalta alalta valmistuminen ja siirtyminen työelämään on niin yksilön kuin yhteiskunnankin etu. Haluamme varmistaa sujuvan siirtymisen ja minimoida omalta koulutuspolulta eksymisen takaamalla opinto-ohjaukseen kohdennetulla rahoituksella niin opintoihin kuin ammatinvalintaan annetun ohjauksen.

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry esittää, että

SDP lähtee ajamaan opinto-ohjauksen rahoituksen lisäämistä, jotta siirtyminen koulutusasteelta toiselle ja työelämään on sujuvaa ilman tarpeettomia välivuosia ja keskeytettyjä tutkintoja.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 220

  • Kesäkuu 2023

    Osana oppivelvollisuuden laajentamista käynnistyi opinto-ohjauksen kehittämisohjelma perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa. Kehittämisohjelma jatkuu hallituskauden loppuun.


Kommentoi

Tietosuoja