Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja velvoittaa puolueen edistämään avointen korkeakouluopintojen maksuttomuutta niille, joilla ei ole vielä korkea-asteen opiskelupaikkaa tai suoritettua tutkintoa.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja velvoittaa puolueen edistämään avointen korkeakouluopintojen maksuttomuutta niille, joilla ei ole vielä korkea-asteen opiskelupaikkaa tai suoritettua tutkintoa.

Aloitteessa esitetään, että SDP sitoutuu edistämään avoimen korkeakouluopetuksen maksuttomuutta niille, joilla ei vielä ole korkea-asteen opiskelupaikkaa sekä edistää avoimen väylän kautta valittavien korkeakouluopiskelijoiden määrän lisäämistä nykyisestä.

Lain mukaan korkeakoulut ottavat opiskelijat ja päättävät valintaperusteista. Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kesken on sovittu korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisesta siten, että vuodesta 2020 alkaen yli puolet opiskelupaikoista täytetään ylioppilastutkinnon arvosanoihin ja ammattikorkeakouluissa ylioppilastutkinnon arvosanoihin ja ammatillisen perustutkinnon arvosanoihin perustuen.  Valintakokeita järjestetään edelleen, mutta niitä on kuitenkin kevennetty edellyttämään vähemmän tai ei lainkaan erillistä valmistautumista. Opiskelijavalintojen uudistuksen yhteydessä avoimen korkeakoulutuksen väylään kehitetään mm. Jyväskylän yliopiston koordinoimassa Toinen Reitti Yliopistoon -hankkeessa. Osassa oppiaineissa on jo toimivia väyliä, mutta hankkeen tavoitteena on kehittää niitä edelleen toimivammiksi ja ennen kaikkea opiskelijan kannalta ennakoitavammiksi, mikä tarkoittaa muun muassa hakukohteen valintaperusteiden vahvistamista useammaksi vuodeksi.

Avoimen korkeakoulun opinnot ovat maksullisia. Korkeakoulu saa periä opiskelijalta opinnoista enintään 15 euroa. Näin ollen esimerkiksi yhden vuoden korkeakouluopintoja vastaavat 60 opintopisteen laajuiset opinnot avoimessa korkeakoulutuksessa maksavat enintään 900 euroa. Korkeakoulu voi päättää itse avoimen opintojen järjestämisestä maksutta näin halutessaan. Avoimen väylän opintojen toteuttaminen laajasti maksuttomana niille, joilla ei opiskelupaikkaa vielä ole, edellyttäisi todennäköisesti lisärahoituksen kohdentamista korkeakouluille avoimen opetuksen toteuttamiseen.

Vaalitavoitteissaan SDP on sitoutunut tavoittelemaan avoimen väylän avaamista kaikille riittävän määrän avoimia opintoja suorittaneille ja näin poistamaan esteitä opiskelulta.

111 Maksuton avoin väylä puolueen tavoitteeksi

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry

 

Yhä useampi suomalainen nuori joutuu viettämään välivuosia pyrkiessään jatko-opintoihin. Samaan aikaan elämme tilanteessa, jossa Suomella on OECD-maista suurin pula korkeakoulutetusta työvoimasta.

Suomen Sosialidemokraattisen puolueen tavoitteena tulee olla poistaa tarpeettomat välivuodet. Opiskelijoiden siirtymisen helpottaminen korkeakouluopintoihin ehkäisee syrjäytymistä ja nopeuttaa työelämään siirtymistä. Sujuva opintoihin siirtyminen on myös nuorelle itselleen helpotus, kun tulevaisuudelle löytyy suunta. Opintojen liukuvuutta tuleekin lisätä siten, että korkeakouluun pääseminen avoimen opintojen kautta olisi helpompaa. Keinoja tähän ovat avoimien korkeakouluopintojen maksuttomuus ja avoimen väylän kautta saatavien tutkinnon suorittamiseen oikeuttavien opiskelupaikkojen lisäys.

Avoimen väylän opinnot mahdollistavat paremmin eri aloihin tutustumisen, joka edesauttaa oman alan löytymistä. Tällä hetkellä nuoret joutuvat tekemään päätöksen tulevaisuudestaan. hyvin varhain, mikä näkyy myöhemmin opintojen keskeyttämisenä ja alan vaihtamisena. Avoin väylä tarjoaa matalan kynnyksen opintoihin tutustumiseen, jolloin haluamattaan vietetyt välivuodet jäävät pois. Maksuton avoimen väylä mahdollistaisi myös ammatillisessa koulutuksessa olevien yhdenvertaisemman pääsyn korkeakouluun.

Tällä hetkellä avoimen väylän opinnot maksavat opintopisteiden suorittamisen mukaan. Tämä asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan sosioekonomisen perusteella. Avoimet korkeakouluopinnot tuleekin muuttaa opiskelijalle maksuttomiksi. Maksuttoman avoimen väylän kehittäminen tukee tavoitetta nostaa Suomen korkeakoulutusastetta.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry esittää, että

SDP sitoutuu edistämään avointen korkeakouluopintojen maksuttomuutta niille, joilla ei ole vielä tutkinnonsuorittamisoikeutta ja edistää avoimen väylän kautta saatavien tutkinnon suorittamiseen oikeuttavien opiskelupaikkojen lisäämistä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 218

  • Kesäkuu 2023

    Aloitteen tavoite ei konkreettisesti edennyt puoluekokouskauden aikana, mutta on yhä puolueen poliittisena tavoitteena ja sisällytetty poliittiseen ohjelmaan jatkotyötä varten.


Kommentoi

Tietosuoja