Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen ja viittaa asian osalta poliittiseen ohjelmaan.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen ja viittaa asian osalta poliittiseen ohjelmaan.

– Muutosesitys 1

Tuula Peltonen · Keski-Suomi 1

Kannatetaan
Kymppiluokkia ei semmoisenaan takaisin, kuten aloitteessa ehdotetaan, vaan uusi muoto joustavaan oppimiseen.

Kannattajat
  • Sanna Siekkinen

Aloitteessa esitetään, että nuorten opintopolun jatkumista perusasteelta eteenpäin tuetaan ohjausta parantamalla ja palauttamalla kymppiluokat käyttöön.

Poliittisessa ohjelmassa esitetään 12-vuotista peruskoulutusta, jolloin opintopolku jatkuu saumattomasti toisen asteen tutkintoon. Lisäksi ohjelmassa esitetään oppilaitosten kehittämistä muodostamaan lasten ja nuorten hyvinvointikeskuksia, jotka tukevat moniammatillisesti heidän kasvuaan ja kehitystään koko koulutuspolun ajan.

106 Oppilaanohjausta parannettava

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen puolueen tulee huolehtia, että jokainen nuori kykenee jatkamaan opintopolkuaan syrjäytymättä. Viisitoistavuotias tarvitsee jatkuvaa tukea tulevaisuuden opintopolulla, eikä ohjaus saa katketa hakulomakkeen lähettämiseen. Nuorella on suuri riski syrjäytyä, jos hän huomaa valinneensa väärän opintopolun tai muun esteen vuoksi opinnot keskeytyvät. Syrjäytymisriskin vuoksi myös kymppiluokat tulee palauttaa. Kymppiluokan avulla nuori pääsee tutustumaan erilaisiin opintopolkuihin ja ammatinaloihin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 209

  • Kesäkuu 2023

    Marinin hallitus uudisti perusopetuksen oppilaanohjausta luomalla uuden, tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen mallin. Lisäksi opinto-ohjausta kehitetään myös erillisellä opinto-ohjauksen kehittämisohjelmalla perus- ja toisella asteella sekä osana Oikeus oppia -ohjelmaa.

    Uudistuksen yhteydessä on huomioitu valmistavat koulutukset ja nivelvaiheen ohjaus. Myös näiden tarkoituksena on ohjata / valmentaa oppilas mahdollisimman tehokkaasti tutkintokeskeiseen koulutukseen.


Kommentoi

Tietosuoja