Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen erityistarpeisten lasten opiskelun resurssien vahvistamiseksi. Kohdennettujen varojen käyttöä kokonaisuudessaan sekä erityistarpeisten lasten opiskelun vahvistamista näillä varoilla tulee valvoa.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen erityistarpeisten lasten opiskelun resurssien vahvistamiseksi.

– Muutosesitys 1

Tuula Peltonen · Keski-Suomi 1

Kannatetaan muutoksin
Muutosesitys: Riittävän oppimisen tuen varmistamiseksi on huolehdittava siitä, ettei kunnat lähde toteuttamaan ns. pakkointegraatioita tai – inkluusioita, vaan oppimisen tuen järjestämisessä edetään oppijoiden tarpeen mukaan.

Kannattajat
  • Sanna Siekkinen

– Muutosesitys 2

Uusimaa pk-ryhmä · Uusimaa

lisäys päätösesitykseen:
Kohdennettuja varojen käyttö kokonaisuudessaan sekä erityistarpeisten lasten opiskelun vahvistamista näillä varoilla tulee valvoa.

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys esittää, että puolueen tulee huomioida erityistarpeisten lasten opiskeluun tarvittavat lisäresurssit ja erityisopetusta on vahvistettava kouluissa.

SDP:n johtaman hallituksen ohjelmassa on päätetty, että samalla kun varmistetaan tasavertaiset mahdollisuudet yksilöllisille oppimispoluille on tarkasteltava erityisopetuslainsäädäntöä erityisesti oppilaiden yhdenvertaisuuden ja opettajien jaksamisen näkökulmasta. Tämä mahdollistaa sen, että erityistarpeisten lasten opiskelun tukea vahvistetaan kouluissa, kuten aloitteessakin esitetään.

Hallituksen ohjelmassa on myös kertaluonteisissa investoinneissa peruskoulun laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan varattu 190 miljoonaa euroa, joka osaltaan tukee erityistarpeisten lasten opiskelun resurssien vahvistamista.

105 Erityistarpeiset opiskelijat huomioitava

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen puolueen tulee huomioida ja lisätä resursseja erityistarpeisten lasten opiskeluun. Monista oppilaitoksista, niin ala-, ylä- kuin toisen asteen kouluista, erityisluokat ja kouluavustajat on poistettu resurssien säästämiseksi ja erityistarpeiset lapset käyvät kouluaan muun luokan ohella ilman tarvitsemaansa tukea. Erityisopetus tulee palauttaa kouluihin opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Erityisopetusluokat ja avustajat ovat merkityksellisiä erityistarpeisten oppilaan koulutyössä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 208


Kommentoi

Tietosuoja