Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen erityistarpeisten lasten opiskelun resurssien vahvistamiseksi.

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys esittää, että puolueen tulee huomioida erityistarpeisten lasten opiskeluun tarvittavat lisäresurssit ja erityisopetusta on vahvistettava kouluissa.

SDP:n johtaman hallituksen ohjelmassa on päätetty, että samalla kun varmistetaan tasavertaiset mahdollisuudet yksilöllisille oppimispoluille on tarkasteltava erityisopetuslainsäädäntöä erityisesti oppilaiden yhdenvertaisuuden ja opettajien jaksamisen näkökulmasta. Tämä mahdollistaa sen, että erityistarpeisten lasten opiskelun tukea vahvistetaan kouluissa, kuten aloitteessakin esitetään.

Hallituksen ohjelmassa on myös kertaluonteisissa investoinneissa peruskoulun laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan varattu 190 miljoonaa euroa, joka osaltaan tukee erityistarpeisten lasten opiskelun resurssien vahvistamista.

105 Erityistarpeiset opiskelijat huomioitava

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen puolueen tulee huomioida ja lisätä resursseja erityistarpeisten lasten opiskeluun. Monista oppilaitoksista, niin ala-, ylä- kuin toisen asteen kouluista, erityisluokat ja kouluavustajat on poistettu resurssien säästämiseksi ja erityistarpeiset lapset käyvät kouluaan muun luokan ohella ilman tarvitsemaansa tukea. Erityisopetus tulee palauttaa kouluihin opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Erityisopetusluokat ja avustajat ovat merkityksellisiä erityistarpeisten oppilaan koulutyössä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 208


Kommentoi

Tietosuoja