Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen, ettei lapsilisä leikkaisi toimeentulotukea.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen, ettei lapsilisä leikkaisi toimeentulotukea.

Aloitteessa esitetään, että SDP ajaisi lainsäädäntöön muutosta, jotta lapsilisät eivät leikkaisi perheiden viimesijaista toimeentuloturvaa. Lapsiperheiden köyhyys on todellinen ongelma, joka on viime aikoina syventynyt. Eriarvoistumiskehitys on katkaistava yhteiskunnassamme ja estettävä lasten syrjäytyminen köyhyyteen ja osattomuuteen. Vuoden 2010 puoluekokouksessa SDP päätti, että lapsilisäjärjestelmää on uudistettava niin, että kaikista lapsista maksetaan saman suuruinen lapsilisä. Lapsilisät tulee sitoa indeksiin ja lapsilisää tulee maksaa myös 17-vuotiaista. Puoluekokous edellytti, että selvitetään, voidaanko lapsilisä muuttaa etuoikeutetuksi tuloksi toimeentulotukea myönnettäessä. SDP esitti eduskuntavaalitavoitteissaan, että myös toimeentulotukea saavien on hyödyttävä lapsilisistä, eli lapsilisät eivät saa leikata toimeentulotukea. Esitimme tätä lapsilisien etuoikeuttamista myös hallitusohjelmaneuvotteluissa, mutta emme saaneet tavoitteelle riittävää kannatusta. Sen sijaan sovittiin yksinhuoltajille tulevasta erillisestä korotuksesta toimeentulotukeen, joka on vuoden 2012 alusta lähtien toteutunutkin. Tässä yhteydessä on tarkoitus selvittää, miten mm. lasten harrastusmenot voidaan huomioida paremmin toimeentulotuessa. SDP pitää erittäin tärkeänä toimeentulotuen kehittämistä lapsiperheiden hyvinvoinnin parantamiseksi.

64 Lapsilisä ei saa vaikuttaa toimeentulotuen määrään

Juuan Työväenyhdistys ry

Vuodesta 1994 saakka lapsilisät on katsottu tuloksi toimeentulotuen saajille. Seurauksena on, että saadut lapsilisät heikentävät lapsiperheellisten toimeentuloa, esim. 0,8 prosentilla, jos kotitaloudessa on vähintään neljä lasta, yksinhuoltajatalouksien osalta 0,5 prosentilla ja kotitalouksien pienituloisimpaan kymmenykseen kuuluvien lapsiperheiden osalta 0,4 prosentilla. (Valiokunnan mietintö StVM 12/2015)

Juuan Työväenyhdistys ry esittää, että

puolue ottaa edellä mainitun asian korjaamisen asiakseen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 129

  • Heinäkuu 2020

    Asia ei ole merkittävästi edennyt. Lapsilisän yksinhuoltajakorotusta kuitenkin korotettiin SDP:n vaalitavoitteen mukaisesti vuoden 2020 alusta. Samalla tehtiin vastaava korotus toimeentulotuen yksinhuoltajan perusosaan, jotta korotus kohdistuisi myös toimeentulotukea saaville yksinhuoltajille.


Kommentoi

Tietosuoja