Puoluekokous yhtyy aloitteeseen vuorotteluvapaan kehittämisestä ja tuomitsee järjestelmän ehtojen kiristämisen tulevaisuudessa.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen vuorotteluvapaan kehittämisestä.

Aloitteessa esitetään vuorotteluvapaan kehittämistä työssä jaksamisen parantamiseksi, työn jakamisen edistämiseksi sekä työttömien työmarkkina-aseman parantamiseksi.

Vuorotteluvapaa on SDP:n linjausten mukaisesti edelleen yksi keskeisistä keinoista edistää työssäjaksamista ja jolla nuoret, vastavalmistuneet ja työttömät voivat parantaa työllistymisen edellytyksiään.

44 Vuorotteluvapaan kehittäminen

Teiskon Työväenyhdistys ry

Kansalaisia on laajasti ihmetyttänyt vuorotteluvapaan toistuvat heikennykset. Lain tärkein tavoite on edistää työssä jaksamista ja parantaa työllistämisen edellytyksiä sijaiseksi palkatulle. Jälkimmäisestä on myös tutkittua tietoa. Vuorotteluvapaa sijaisten työllisyysaste oli 10 prosenttia vertaisryhmän työllisyysastetta korkeampi vielä kahdeksan vuotta sijaisuuden jälkeen.

Kokemusperäisesti tiedämme, että kymmenet tuhannet sijaiset ovat saaneet vakinaisen työpaikan annettuaan työnäytteensä yrityksessä. Järjestelmä on toiminut joustavasti. Se vaatii aina työnantajan ja työntekijän välisen sopimuksen. Tällöin toteutuu suhdanteiden huomiointi ja joustava sijaisen palkkaaminen, sillä sijaista ei välttämättä tarvitse palkata samoihin tehtäviin joita vuorotteluvapaalla oleva on tehnyt.

Vuorotteluvapaa ei ratkaise työhyvinvoinnin ongelmia työpaikalla, mutta tarjoaa yksilöllisen ratkaisun huokoistaa työ elämää silloin kun siihen tuntee tarvetta opiskelun, lapsen kouluun menon, omaishoidon ja monen muun syyn vuoksi. Tällöin henkilö on itse valmis madaltamaan omaa ja perheensä toimeentuloa, oma elämän laatu voi parantua ja työtön saa oikeaa työtä!

Tähän mennessä vuorotteluvapaalla on ollut noin 250.000 ihmistä ja sama määrä työttömiä on päässyt töihin. Mikä muu laki antaa näin monelle elämän iloa?

Vuorotteluvapaalaki on yksi monista sosialidemokraattien aikaansaannoksista. Työministeri Liisa Jaakonsaari antoi lakiesityksen ja ministeri eduskunnalle asiaa esitellessään antoi sille nimen ”Lex Gustafsson”.

Monilla ihmisillä on tänä päivänä töitä aivan liikaa, ja monilla ei ollenkaan. On myös eettisesti perusteltua antaa työtä niille, joilta se puuttuu. Ihmiset ovat äänestäneet jaloillaan, päällään ja sydämellään, että vuorotteluvapaa on hyvä asia.

Emme näe mitään järkeä vuorotteluvapaan alasajossa ja hallituksen pyrkimyksissä edelleen heikentämään työntekijältä vaadittavan työssäoloajan pidentämistä tai taloudellisten etujen heikentämistä. Ay-liikkeen pakottaminen nielemään tolkuttomia heikennyksiä osoittaa vain hallituksen röyhkeyttä ja kyvyttömyyttä nähdä kokonaisuuden merkitystä.

Vuorotteluvapaan alkuperäisellä tarkoituksella on yhä edelleen tarpeensa ja se on yhä polttavan ajankohtainen suuren nuorisotyöttömyyden ja yleisen korkean työttömyyden vallitessa.

Teiskon Työväenyhdistys ry esittää, että

Puoluekokous pitää tärkeänä vuorotteluvapaan kehittämistä. Puoluekokous pitää täysin vääränä porvarihallituksen toimintaa sen heikentäessä vuorotteluvapaan käyttöä. Vuorotteluvapaa on osoittautunut toimivaksi järjestelmäksi jakaa työtä ja huokoistaa työelämää. Sipilän hallituksen tekemät monet kohtuuttomat heikennykset pitää korjata niin, että vuorotteluvapaa myös tulevaisuudessa voi edistää työssä jaksamista ja työtä jakamalla parantaa mahdollisimman monen sijaiseksi palkatun työttömän työllistämisen edellytyksiä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 82

  • Heinäkuu 2020

    Sipilän hallitus kiristi vuorotteluvapaan ehtoja entisestään. Sanna Marinin hallitusohjelmassa vuorotteluvapaasta ei ole kirjauksia. SDP pitää tärkeänä, että työurien on mahdollista joustaa työntekijän henkilökohtaisen elämäntilanteen mukaan ja pyrkii edistämään etenkin malleja, joissa vuorotteluvapaa tarjoaa polkuja työelämään alityöllistetyille ryhmille.


Kommentoi

Tietosuoja