Vapaa-ajan ja oman ajan määrittelemiselle osaksi ja/tai vastineeksi työajalle on olemassa selkeä tarve. Työaikalaissa pitää varmistaa aito vapaa-aika.

SDP sitoutuu työelämäkulttuuriin, joka hyväksyy työ- ja vapaa-ajan selkeän erottamisen toisistaan, jolloin työntekijä uskaltaa olla nykypäivän vaativassa työelämässä työnantajan tavoittamattomissa vapaa-ajallaan.

Vapaa-ajan ja oman ajan määrittelemiselle osaksi ja/tai vastineeksi työajalle on olemassa selkeä tarve. Työaikalain uudistamisessa pitää varmistaa myös aito vapaa-aika.

Aloitteessa esitetään oikeutta vapaa-ajallaan omaan aikaan. Oikeutta irrottautua työantajan viestintävälineistä täydelliseen radiohiljaisuuteen.

Vapaa-ajan ja oman ajan erottamisesta ei ole voimassa olevia päätöksiä. Sosiologisia ja työterveyteen liittyviä tutkimuksia aiheesta on paljon. Yhä enemmän digitalisoituvassa yhteiskunnassa aihe saa yhä suuremman ja haasteellisemman merkityksen. On olemassa ammatteja, joissa on jo pitkät perinteet sijaantulojärjestyksistä päivystysluonteisissa töissä ja hätätyössä. On syntynyt laajempi tarve vastaavanlaiselle määrittelylle yhä useammissa töissä, niiden luonteen muuttuessa.

42 Vapaa-ajan suojeleminen lainsäädännöllä

Leppävaaran Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry

Työ- ja vapaa-ajan välisen rajan hämärtyminen on tunnustettu ongelma suomalaisessa työelämässä. Monilla työpaikoilla vallitsee sisäinen kulttuuri, missä pomot ja työkaverit edellyttävät sähköpostin ja muiden työpaikan sisäisten viestintävälineiden seuraamista vielä pitkään työajan päättymisen. Pahimmillaan työpaikan asioihin odotetaan vastausta tai reagointia jo seuraavaksi aamuksi, jolloin palautumisaika työstä keskeytyy.

Ranskassa valtiovalta kaavailee lainsäädäntöä tervehdyttämään työpaikkojen työkulttuuria ja siellä käydään keskustelua ”oikeudesta kirjautua ulos”, eli työntekijöiden oikeudesta olla käyttämättä työpaikan viestintävälineitä vapaa-ajallaan. Luonnollisesti parempi tie tähän olisi työpaikan sisäisen kulttuurin parantaminen, mutta koska tällaista ei ole saavutettu on valtiovalta nähnyt siellä tarpeelliseksi puuttua asiaan.

Leppävaaran Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry esittää SDP:n puoluekokoukselle, että

puolue asettaa tavoitteekseen lainsäädännön, millä luodaan työntekijöille aito oikeus kirjautua ulos työpaikan tieto- ja viestintäjärjestelmistä vapaa-ajalla, siitä huolimatta minkälainen työpaikkakulttuuri kunkin työntekijän työpaikalla vallitsee.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 80

  • Heinäkuu 2020

    Työaikalain uudistus astui voimaan vuoden 2020 alussa. Perusperiaate työaikasuojelusta ja -seurannasta säilyy. 


Kommentoi

Tietosuoja