Puoluekokous edellyttää, että erilaisissa työsuhdemuodoissa työskentelevien oikeus lomaan pitää saada yhdenvertaisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi, kuitenkaan heikentämättä kenenkään nykyistä lomaoikeutta. Tämä edellyttää mm. yksinyrittäjien ja itsensätyöllistäjien sosiaaliturvan uudistamista. Erillisen kaikkia koskevan lomarahaston perustamiselle ei nähdä perusteita.

Puoluekokous toteaa, että erilaisissa työsuhteissa työskentelevien oikeus lomaan pitää saada samalle viivalle. Tämä edellyttää mm. yksinyrittäjien ja itsensätyöllistäjien sosiaaliturvan uudistamista. Erillisen kaikkia koskevan lomarahaston perustamiselle ei nähdä perusteita.

Aloitteessa esitetään lomarahaston perustamista ja jokaiselle oikeutta lomaan kerran vuodessa.

Lomarahastosta ei ole voimassa olevia aiempia päätöksiä. SDP kannattaa sitä, etä kaikesta työstä kertyy vuosilomaa samanarvoisesti työsuhteen laadusta riippumatta. Ihminen ei ole kova, vaan tarvitsee lomaa ja vapaa-aikaa jaksaakseen työssä.

41 Jokaiselle turvattava oikeus lomaan – lomien kustannuksia jaettava

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

Vapaa-ajan arvostus kasvaa jatkuvasti. Periaate, jonka mukaan jokainen ansaitsee omat lomansa työskentelemällä riittävästi, on hyvä, mutta riittämätön, sillä se rajaa suuren joukon ihmisiä lomailun ulkopuolelle. Vuosiloma on etuoikeus, jonka ulkopuolelle jäävät niin pätkätyöläiset, freelancerit, työttömät kuin pienyrittäjätkin. Lomien aiheuttamat kustannukset myös nostavat pienten yritysten kustannuksia ja työllistämiskynnystä.

Suomessa on otettava käyttöön lomavakuutusrahaston. Rahastoa kartutetaan keräämällä lomavakuutusmaksu jokaiselta ansiotuloja ansaitsevalta palkansaajalta sekä työnantajalta palkan maksun yhteydessä. Työnantajan palkan päälle maksaman osuuden prosenttiosuus kasvaa yrityksen koon kasvaessa, jolloin kustannukset ovat pienemmät pienille yrityksille, jotta työllistämiskynnys laskisi. Työntekijän tulosta maksettava osuus kasvaa portaittain tai lineaarisesti tulojen kasvaessa tai on yhtä suuri kaikille palkansaajille. Rahaston pääomalla jokaiselle suomalaiselle turvataan kerran vuodessa esimerkiksi kahden viikon loma, jonka ajalta toimeentulo turvataan rahastosta. Kysymys on tulonsiirrosta lomalaisilta lomattomille sekä suurilta yrityksiltä pienille.

Lomailu ja rentoutuminen on mukavaa ja saisi jo siksi olla jokaisen oikeus. Lomalla jokainen saa kerran vuodessa pysähtyä ja unohtaa stressin työnhausta, opiskelusta tai seuraavan keikan metsästämisestä. Tällöin koko yhteiskuntamme voi paremmin ja säästämme hoitokuluissa, teemme työmme tehokkaammin ja olemme mukavampia toisillemme!

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää SDP:n puoluekokoukselle, että

SDP toimii sen puolesta, että jokaisella on mahdollisuus pitää lomaa vuosittain elämäntilanteesta riippumatta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 79

  • Heinäkuu 2020

    Sanna Marinin hallitusohjelma lähtee siitä, että sosiaaliturva on tulevaisuusinvestointi, joka mahdollistaa yksilölle täysipainoisemman elämän sekä lisää vapautta ja osallisuutta tavalla, joka samalla palvelee koko yhteiskuntaa. Sosiaaliturvan uudistamisessa keskeistä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja toimeentulon turvaaminen sosiaalisten riskien kohdatessa. Olennaista on parantaa järjestelmän luotettavuutta, kattavuutta ja ymmärrettävyyttä.

     

    Hallitusohjelman mukaisesti vuosilomalaki uudistetaan. Työ on aikataulutettu vuodelle 2021. Hallitusohjelman mukaisesti selvitetään mahdollisuudet joustavoittaa lomien käyttöä ja siirtämistä työpaikan vaihtotilanteissa (esimerkiksi lomapankki) lyhyissä työsuhteissa työskentelevien yhdenvertaisuuden parantamiseksi.


Kommentoi

Tietosuoja