Puoluekokous toteaa, että jos hallituksen esitys toteutuu, valmistellaan maakunnalliseen toimintaan ohjesääntö, jonka puoluevaltuusto hyväksyy. SDP:n järjestörakenteen mukaisesti mahdollisten maakuntavaalien ja niiden jälkeisen toiminnan organisointi kuuluu piirijärjestölle. Resursoinnissa on huolehdittava maakunnallisen luottamustoimimaksun perimisestä piirijärjestölle.

Puoluekokous toteaa, että jos hallituksen esitys toteutuu, valmistellaan maakunnalliseen toimintaan ohjesääntö, jonka puoluevaltuusto hyväksyy. SDP:n järjestörakenteen mukaisesti mahdollisten maakuntavaalien ja niiden jälkeisen toiminnan organisointi kuuluu piirijärjestölle. Resursoinnissa on huolehdittava maakunnallisen luottamustoimimaksun perimisestä piirijärjestölle.

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry esittää, että mahdollisen maakuntahallinnon tullessa voimaan järjestösuhteet selkeytetään puolueen tekemällä ohjeistuksella ja että maakunnalliseen edunvalvonta- ja järjestötyöhön turvataan riittävät resurssit.

Puoluekokoukseen tultaessa ei ole tiedossa, toteutuuko hallituksen esitys maakuntavaaleista vai ei. Jos hallituksen esitys toteutuu, täytyy olla selkeä kuva siitä, miten toiminta organisoidaan ja resursoidaan.

204 Maakuntiin resursseja ja toimintaohjeet

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry

Mahdollinen tuleva maakuntauudistus keskittää merkittävästi valtaa maakuntatasolle. Mikäli uudistus menee läpi, on maakuntiin laadittava toimintaohjeet (vrt. kunnallispoliittinen ohjesääntö) ryhdikkään ryhmätoiminnan varmistamiseksi. Maakuntapäättäjien roolia on linjattava myös suhteessa kuntapäättäjiin sekä järjestökenttään.

Sosialidemokraattinen puolue on järjestäytynyt neljään tasoon; puolueosastot, kunnallisjärjestöt, piirit ja puolue. Esimerkiksi Kaakkois-Suomen piirin alueella on kolme maakuntaa ja tulevassa uudistuksessa resurssit hoitaa kattavasti maakuntatasoa ovat olemattomat. Puolueen tulee turvata riittävät resurssit alueille, jotta maakunnallinen sosialidemokraattinen toiminta on hyvin johdettua ja organisoitua.

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry esittää, että

puolue valmistelee maakuntapoliittisen ohjesäännön tulevaa maakuntauudistusta silmällä pitäen ja varmistaa resurssien kohdentamisen alueille siten, että maakunnalliseen edunvalvonta- ja järjestötyöhön turvataan riittävät resurssit.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 351

  • Heinäkuu 2020

    Maakuntavaalit eivät ole toteutuneet, mutta ohjesääntöpohja on luotu.


Kommentoi

Tietosuoja