Puoluekokous toteaa, että puoluevaltuuston päätöksen mukaisesti puoluetuesta maksetaan viestintätukea Demokraatti-, Uusi aika-, Viikko Pohjois-Karjala- sekä Arbetarbladet-julkaisulle. Tuki maksetaan nykytasoisena kuluvan vaalikauden ajan, mikäli kyseiset julkaisut jatkavat ilmestymistään.

Puoluekokous toteaa, että puoluevaltuuston päätöksen mukaisesti puoluetuesta maksetaan viestintätukea Demokraatti-, Uusi aika-, Viikko Pohjois-Karjala- sekä Arbetarbladet-julkaisulle. Tuki maksetaan nykytasoisena kuluvan vaalikauden ajan, mikäli kyseiset julkaisut jatkavat ilmestymistään.

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 202-203

Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö sekä Joensuun Työväenyhdistys esittävät aloitteissa 202 ja 203, että nykyiset tuet olemassa oleville alueellisille lehdille pidetään yllä vähintään nykyisen tasoisina seuraavan puoluekokouskauden ajan.

Nykyinen lainsäädäntö ei edellytä erillisen viestintätuen myöntämistä lainkaan. Vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen neuvoteltiin puoluetuen jakamisesta piirien puoluelehtien ja puolueen kesken vuosille 2015-2019. Lehdistön tuet päätetään eduskuntavaalien jälkeen, koska kansanedustajien määrä toimii nykyisen lainsäädännön mukaisesti puoluetuen määrittäjänä.

202 Viestintätuki säilytettävä

Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry

Viime puoluekokouskaudella SDP leikkasi viestintätukeaan alueelliselta työväenlehdistöltä siirtäen tiedotuksen painopistettä enemmän sähköisen viestinnän suuntaan. Samalla myös Viestintärahoitus Oy lopetti maakunnallisten demarilehtien kustantamisen, ja neljä aluelehteä lopetti toimintansa.

Maakuntalehdistä toimintaansa jäi näiden muutosten jälkeen jatkamaan lopulta kolme maakuntalehteä, joista Porissa kerran viikossa ilmestyvä Uusi Aika sekä Joensuussa ilmestyvä Viikko Pohjois-Karjala jatkavat edelleen. Molemmille lehdille on myönnetty viestintätukea 50 000 euroa vuodessa tämän puoluekokouskauden loppuun asti.

Uutta Aikaa kustantaa Ajan Sana Oy, joka on satakuntalaisten sosialidemokraattisten järjestöjen omistama. Järjestöt pitävät omaa lehteä tärkeänä alueellisena viestintäkanavana levitettäessä sosialidemokraattista aatepohjaa Satakunnassa. Omalla työväenlehdellä pystytään edes pieneltä osin antamaan vastusta maakunnassa voimakkaasti keskittyneelle valtamedialle.

Uuden Ajan päätuote on noin 5 000 tilaajaa palveleva printtilehti, mutta myös sähköistä viestintää on kehitetty ja kehitetään edelleen. Vuonna 2015 Uusi Aika otti käyttöön sähköisen näköislehden, jolla pyritään vastaamaan uudistuvan lukijakunnan tarpeisiin.

Vaikka enin osa lehden tuloista kertyy tilaus- ja ilmoitusmaksuista, on SDP:n viestintätuella ratkaiseva merkitys lehden tulevaisuudelle.

Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry esittää, että

SDP jatkaa aluelehtien viestintätuen maksamista vähintään nykyisellä tasolla myös tulevalla puoluekokouskaudella tukeakseen jäljellä olevia työväenlehtiä ja täten turvatakseen alueellisen tiedottamisen jatkuvuuden sekä viestinnän moniarvoisuuden myös tulevaisuudessa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 349

203 Viestintätuki säilytettävä

Joensuun Työväenyhdistys ry

Viime puoluekokouskaudella SDP leikkasi viestintätukeaan alueelliselta työväenlehdistöltä siirtäen tiedotuksen painopistettä enemmän Demokraatin ja sähköisen viestinnän suuntaan. Samalla myös Viestintärahoitus Oy lopetti maakunnallisten demarilehtien kustantamisen, ja neljä aluelehteä lopetti toimintansa.

Maakuntalehdistä toimintaansa jäi näiden muutosten jälkeen jatkamaan lopulta kolme maakuntalehteä, joista Satakunnassa ilmestyvä Uusi Aika sekä Pohjois-Karjalassa ilmestyvä Viikko Pohjois-Karjala jatkavat edelleen. Molemmille lehdille on myönnetty viestintätukea 50 000 euroa vuodessa tämän puoluekokouskauden loppuun asti.

Pohjois-Karjalassa omaa aluelehteä on kustannettu vuosien 2011–12 muutosten jälkeen paikallisena lehtiosuuskuntana, jonka omistajina toimivat paikalliset ammatti- ja puolueosastot sekä lehden tilaajat. Osuuskunnassa on tätä nykyä noin 300 jäsentä, ja määrä kasvaa uusilla jäsenillä joka vuosi.

Lisäksi lehti on käynyt henkilöstönsä osalta vuosien 2013–16 aikana läpi sukupolvenvaihdoksen, jonka yhteydessä lehtiyhtiön toimintoja on sopeutettu uuden vallitsevan tilanteen ja resurssien mukaisiksi. Näillä toimin lehtiyhtiö on saatu liiketaloudellisesti kestävälle pohjalle ja tuloskin voitolliseksi.

Viikko Pohjois-Karjalan tilaajakanta on säilynyt viime vuodet noin 6000:ssa, mitä voi pitää maakunnan kokoon nähden hyvänä lukemana. Lehden saaman palautteen perusteella iso osa piirin jäsenistöstä kokee edelleen oman alueellisen printtilehden tärkeäksi tiedottamisen väyläksi niin paikallistason, piirin kuin eduskunnankin asioissa.

Toisaalta lehteä on jatkuvasti kehitetty vastaamaan paremmin myös uusien lukijakuntien tarpeita. Tätä uudistumista on tukenut paitsi lehden ulkoasun ja sisältöjen kehittäminen myös sähköisen ja sosiaalisen median entistä vahvempi rooli lehden toiminnoissa. Tästä kertoo muun muassa se, että lehden facebook-sivuilla on lähes tuhat aktiivista seuraajaa.

Joensuun Työväenyhdistys ry esittää, että

puolue jatkaa aluelehtien viestintätuen maksamista vähintään nykyisellä tasolla myös tulevalla puoluekokouskaudella tukeakseen jäljellä olevia työväenlehtiä ja täten turvatakseen alueellisen tiedottamisen jatkuvuuden sekä viestinnän moniarvoisuuden myös tulevaisuudessa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 350

  • Heinäkuu 2020

    Toteutunut päätöksen mukaisesti. Eduskuntavaalien jälkeen on tehty päätös puoluevaltuustossa syksyllä 2019 jatkaa ilmestyvien julkaisujen tukemista samalla tasolla kuin aiemmin on päätetty. Uusi Aika lopetti julkaisutoiminnan kesäkuussa 2019.


Kommentoi

Tietosuoja