Puoluekokous katsoo, että aloite ei anna aihetta sääntömuutoksiin.

Puoluekokous katsoo, että aloite ei anna aihetta sääntömuutoksiin.

Aloitteessa esitetään puolueen nimen muuttamista kuuluvaksi Suomen Demokraattinen Puolue SDP – Finlands Demokratiska Parti rp.

Puolueen nimenmuutosta on käsitelty puoluekokouksessa 2002. Tuolloin kilpailevina esityksinä nykyiselle nimelle esitettiin Suomen Sosialidemokraattinen Kansanpuolue SDP ry sekä Suomen Demokraattinen Puolue r.y.

Työnantajien ja työntekijöiden yhteistyönä toimintansa aloittanut työväenliike perusti työväenpuolueen Turussa 1899. Puolue muutti nimensä Sosialidemokraattiseksi puolueeksi Suomessa Forssan puoluekokouksessa vuonna 1903.

Puolueen nimen on katsottu perustuvan puolueen ajalliseen kehityskaareen sekä periaatteelliseen, puoluekokouksen määrittämään SDP:n yhteiskunnalliseen tehtävään. SDP käsittelee tässä puoluekokouksessa periaateohjelmaansa, jossa aiemman perimän pohjalta katsotaan vahvasti tulevaisuuteen.

197 Puolueen nimeksi Suomen Demokraattinen Puolue – Finlands Demokratiska Parti SDP rp

Hyvinkään Demokraatit SDP ry

Puolueen uudistuminen menneisyyttään arvostaen tulee näkyä myös puolueen nimessä. Nimen tulee ilmentää modernia ja uudistumiskykyistä kansanliikettä, jossa sallitaan monia ääniä demokratiaa, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen. Puolueen nimi on myös vetovoimatekijä uusien kannattajien ja jäsenten saamiseksi.

Hyvinkään Demokraatit SDP ry esittää, että

SDP:n sääntöjä muutetaan siten, että puolueen nimi muutetaan kuuluvaksi Suomen Demokraattinen Puolue SDP – Finlands Demokratiska Parti rp.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 343


Kommentoi

Tietosuoja