Puoluekokous päättää SDP:n sääntöjen 10 § muutettavaksi seuraavasti:

Puolueosaston jäsenen on maksettava kalenterikuukausittain määräytyvä jäsenmaksu, jonka määräytymisperusteet ja maksuluokat varsinainen puoluekokous vahvistaa. Tähän jäsenmaksuun, jota kutsutaan täydeksi jäsenmaksuksi, sisältyy puolueosaston, kunnallisjärjestön, piirijärjestön ja puolueen jäsenmaksu. Puoluevaltuusto määrää täydestä jäsenmaksusta puolueen järjestörakenteen eri osille tulevat osuudet.

Puoluevaltuusto päättää varsinaisen puoluekokouksen vahvistamien täyden jäsenmaksun määräytymisperusteiden mukaisesti puolueen täydestä jäsenmaksusta sekä puolueen ylimääräisistä jäsenmaksuista. Ensimmäinen täysi jäsenmaksu on maksettava siltä kalenterikuukaudelta, jona maksuvelvollinen on hyväksytty puolueosaston jäseneksi.

Hakemuksesta voidaan puolueosaston jäsenen jäsenmaksua alentaa puolueosaston päätöksellä asevelvollisuuden tai siviilipalvelun suorittamisen, työttömyyden, tilapäisen työkyvyttömyyden tai muun sosiaalisen syyn vuoksi noudattaen puoluekokouksen vahvistamaa jäsenmaksujen maksuluokitusta, ei kuitenkaan pidemmäksi ajaksi kuin alentamisen peruste kestää. Kuutta kuukautta lyhyemmältä ajalta jäsenmaksun alennusta ei voida myöntää.

Puolueosaston jäsen, joka elää yksinomaan kansaneläkkeen varassa, voidaan hakemuksesta puolueosaston päätöksellä vapauttaa kokonaan 1 momentissa mainitusta jäsenmaksusta.

Jäsen, joka on täyttänyt 65 vuotta ja maksanut täyden jäsenmaksun vähintään 30 vuodelta tai on ollut täydestä jäsenmaksusta edellä mainituissa tapauksissa vapautettuna, on hänen sitä erikseen hakiessaan vapautettava 1 momentissa mainitusta jäsenmaksusta.

Erikoistarpeisiin, kuten kokous-, vaalivalmistelu-, kurssitoiminta- ynnä muiden sellaisten kulujen peittämiseen, on puoluejärjestöillä oikeus hankkia varoja määräämällä jäsentensä maksettaviksi ylimääräisiä jäsenmaksuja.

Tämän pykälän säännökset eivät loukkaa jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

Puoluekokous päättää SDP:n sääntöjen 10 § muutettavaksi seuraavasti:

Puolueosaston jäsenen on maksettava kalenterikuukausittain määräytyvä jäsenmaksu, jonka määräytymisperusteet ja maksuluokat varsinainen puoluekokous vahvistaa. Tähän jäsenmaksuun, jota kutsutaan täydeksi jäsenmaksuksi, sisältyy puolueosaston, kunnallisjärjestön, piirijärjestön ja puolueen jäsenmaksu. Puoluevaltuusto määrää täydestä jäsenmaksusta puolueen järjestörakenteen eri osille tulevat osuudet.

Puoluevaltuusto päättää varsinaisen puoluekokouksen vahvistamien täyden jäsenmaksun määräytymisperusteiden mukaisesti puolueen täydestä jäsenmaksusta sekä puolueen ylimääräisistä jäsenmaksuista. Ensimmäinen täysi jäsenmaksu on maksettava siltä kalenterikuukaudelta, jona maksuvelvollinen on hyväksytty puolueosaston jäseneksi.

Hakemuksesta voidaan puolueosaston jäsenen jäsenmaksua alentaa puolueosaston päätöksellä asevelvollisuuden tai siviilipalvelun suorittamisen, työttömyyden, tilapäisen työkyvyttömyyden tai muun sosiaalisen syyn vuoksi noudattaen puoluekokouksen vahvistamaa jäsenmaksujen maksuluokitusta, ei kuitenkaan pidemmäksi ajaksi kuin alentamisen peruste kestää. Kuutta kuukautta lyhyemmältä ajalta jäsenmaksun alennusta ei voida myöntää.

Puolueosaston jäsen, joka elää yksinomaan kansaneläkkeen varassa, voidaan hakemuksesta puolueosaston päätöksellä vapauttaa kokonaan 1 momentissa mainitusta jäsenmaksusta.

Jäsen, joka on täyttänyt 65 vuotta ja maksanut täyden jäsenmaksun vähintään 30 vuodelta tai on ollut täydestä jäsenmaksusta edellä mainituissa tapauksissa vapautettuna, on hänen sitä erikseen hakiessaan vapautettava 1 momentissa mainitusta jäsenmaksusta.

Erikoistarpeisiin, kuten kokous-, vaalivalmistelu-, kurssitoiminta- ynnä muiden sellaisten kulujen peittämiseen, on puoluejärjestöillä oikeus hankkia varoja määräämällä jäsentensä maksettaviksi ylimääräisiä jäsenmaksuja.

Tämän pykälän säännökset eivät loukkaa jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

Aloitteessa esitetään vapaajäsenyyskäsitteen poistamista puolueen säännöistä.

Vapaajäsenyyden poistamista säännöistä on käsitelty puoluekokouksessa viimeksi vuonna 2014. Tuolloin esitettiin muutosta niin, että vapaajäsenyyden saa jatkossakin entisillä ehdoilla, mikäli sitä hakee erikseen. Nykyisin vapaajäsenyys myönnetään automaattisesti jäsenelle, joka on täyttänyt 65 vuotta ja maksanut täyden jäsenmaksun vähintään 30 vuodelta tai on ollut täydestä jäsenmaksusta edellä mainituissa tapauksissa vapautettuna.

198 Käsitteen vapaajäsen poistaminen puolueen säännöistä

Tölö Unga Socialister ry

Puolueella on tällä hetkellä noin 13 000 maksavaa jäsentä (rästiläisiä on lähes 6000) ja noin 25 500 vapaa- ja maksuvapaata jäsentä (31.12.2015). Tilanne on siis se, että yli 60 % puolueen jäsenistä ei maksa puolueen jäsenmaksua. Näin ei voi todellakaan jatkua.

Perustelut vapaajäsenyydelle ovat ajalta, jolloin eläkejärjestelmiä ei ollut tai ne olivat hyvin puutteellisia. Myös elinikä sekä elintaso olivat nykyistä oleellisesti alempia. Kuluvalla vuosikymmenellä keskimääräinen työeläke on 1600 euroa, eläkeläiset on suuri omistava väestöryhmä ja eliniän odote on yli 80 vuotta.

SDP tarvitsee tulevaisuudessa aatteellisen tuen ja aktiivisuuden lisäksi myös rahallista panosta kaikilta niiltä, jotka tahtovat edistää sosialidemokratiaa. Työstä paremman Suomen ja maailman hyväksi ei voi olla vapaa iän tai aktiivisten toimintavuosien perusteella. Jo voimassa oleviin vapaajäsenyksiin ei puututa.

Tölö Unga Socialister ry esittää, että

käsite vapaajäsen poistetaan puolueen säännöistä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 344


Kommentoi

Tietosuoja