Puoluekokous pitää aloitetta hyvänä henkilöstöpolitiikan työvälineenä. Muilta osin aloite ei anna aihetta uusiin toimenpiteisiin.

Puoluekokous pitää aloitetta hyvänä henkilöstöpolitiikan työvälineenä. Muilta osin aloite ei anna aihetta uusiin toimenpiteisiin.

Aloitteessa esitetään, että SDP feministisenä puolueena edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa politiikassaan ja toimintakulttuurissaan. Työnantajana SDP:n tulisi soveltaa sukupuolivaikutusten arviointia kaikissa työnantajan rooliin liittyvissä päätöksissä.

SDP:n henkilöstöpolitiikkaa ohjaavat puolueen arvot, jotka ovat samanhenkisiä tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain kanssa.  Esimerkiksi rekrytoinnissa toiminnanjohtajien osuus on muuttunut miesvaltaisesta tasapainoiseksi ja puoluetoimiston toimitsijoista puolet on naisia.

182 SDP:n toteutettava tasa-arvoa omissa hallinnollisissa päätöksissään

Lahden Sos. Dem. Työväenyhdistys ry:n jäsen Maria Rytkönen, Vaasan Työväenyhdistys ry:n jäsen Matias Mäkynen, Nummenmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsen Petra Peltonen, Tampereen Työväenyhdistys r.y:n jäsen Kaisa Penny, Rovaniemen Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n jäsen Mikkel Näkkäläjärvi ja Globaalisosialidemokraatit-GSD ry:n jäsen Inari Juntumaa

Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen puheenjohtaja Antti Rinne on julistanut SDP:n olevan feministinen puolue. Feminismi tarkoittaa tasa-arvoa ja feministiseksi tunnustautuminen vaatii tekoja tasa-arvon eteen. Puolueen on näytettävä mallia ja varmistettava, että tasa-arvoa edistetään niin kansallisen päätöksenteon tasolla kuin omassa toiminnassakin.

SDP on kymmenien ihmisten työnantaja. Tämän ohella puolueen lähipiirissä työskentelee sekä tekee vapaaehtoistoimintaa tuhansia ja tuhansia ihmisiä. Tasa-arvon toteutuminen vaatii sen edistämistä myös työnantajapolitiikassa sekä kaikissa hallinnollisissa päätöksissä. Monissa kunnissa hallinnollisten päätösten ja henkilövalintojen sukupuolivaikutusten arviointi on jo jatkuvassa käytössä. Arviointia tehdään kaikkien työnantajapoliittisten päätösten yhteydessä, niin palkkausten, irtisanomisten, palkankorotusten kuin muidenkin hallinnollisten päätösten osalta. Arvioinnin myötä voidaan tunnistaa eroja ja niihin voidaan puuttua päätöksiä tehdessä. Näin lisätään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja edistetään työntekijöiden ja vapaaehtoistoimijoiden hyvinvointia.

DemFem-verkoston puolesta esitämme, että

SDP toteuttaa reilua ja tasa-arvoista työnantajapolitiikkaa. Ehdotamme, että puolue suorittaa sukupuolivaikutusten arviointia kaikissa työnantajan rooliin liittyvissä hallinnollisissa päätöksissä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 329

  • Heinäkuu 2020

    SDP:n tekemissä henkilövalinnoissa tarkastellaan aina sukupuolten tasa-arvoa, on kyse sitten SDP:n nimeämistä luottamushenkilöistä tai puolueen tekemistä henkilöstörekrytoinneista. Puolueen käytössä olevissa työehtosopimuksessa taataan molemmille, ei synnyttävälle ja synnyttävälle vanhemmalle 12 viikkoa palkallista vanhempainvapaata. SDP:n työntekijöiden sukupuolijakauma on tasa-arvoinen. SDP:n piirien toiminnanjohtajista naisia on 8 ja miehiä 5. SDP:n puoluetoimiston työntekijöistä naisia on 11 ja miehiä 9. Puoluekokouskauden aikana on palkattu sukupuolia tasapuolisesti, ja puoluetoimiston osastopäälliköt edustavat tasapuolisesti sukupuolia. Puoluetoimistolla keväällä 2020 toteutetussa palkkavaa’assa on tarkasteltu palkkauksen sukupuolten tasa-arvoa.


Kommentoi

Tietosuoja