Puoluekokous toteaa, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Puoluekokous toteaa, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Aloitteessa esitetään, että puolueen puheenjohtaja ei toimisi kansanedustajan tehtävässä.

SDP:n puheenjohtajan tehtävänä on puolueen politiikan johtaminen ja toimiminen sen keskeisimpänä edustajana. Tätä tukee alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen poliittisen toimintaympäristön syvällinen tuntemus sekä mahdollisuus olla osallisena yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Kansanedustajalla on laajasti käytettävissään niin asiantuntija- kuin virkamiestietoa sekä verkostoja, jotka hyödyttävät toimintaa puolueen puheenjohtajana.

Eduskunta on erityisesti oppositioaikana keskeinen foorumi SDP:n tavoitteiden edistämiseksi ja esilletuomiselle.

Tästäkään syystä SDP:n ei kannata omilla toimillaan rajata puheenjohtajan toimintaedellytyksiä.

183 Puolueen puheenjohtaja ei toimi kansanedustajan tehtävässä

Juuan Työväenyhdistys ry

Puolueen puheenjohtajan tehtävänä tulee olla puolueen johtaminen ja poliittisen toiminnan ohjaaminen. Toimenpideohjelmien valmistelu, poliittiset kannanotot, puoluevaltuuston ja -hallituksen toimintaan osallistuminen ovat keskeisellä sijalla puheenjohtajan tehtäväkenttää.

Kansanedustajan työ vaikeuttaa niiden tehtävien hoitamista, joiden tekijäksi puheenjohtaja valitaan.

Puolueen puheenjohtajan tulee keskittyä tehtävään täysipainoisesti.

Juuan Työväenyhdistys ry esittää, että

Puolueen puheenjohtaja ei toimi kansanedustajan tehtävissä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 330


Kommentoi

Tietosuoja