Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen, että SDP, sen sisarjärjestöt ja yhteisöt olisivat yksinäisyyden ennaltaehkäisyn edelläkävijöitä. Puoluekokous kannustaa puolueen valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason toimijoita tekemään työtä yksinäisyyden ennaltaehkäisyn ja laajan järjestöllisen yhteistyön edistämiseksi. 

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen, että SDP, sen sisarjärjestöt ja yhteisöt olisivat yksinäisyyden ennaltaehkäisyn edelläkävijöitä. Puoluekokous kannustaa puolueen valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason toimijoita tekemään työtä yksinäisyyden ennaltaehkäisyn ja laajan järjestöllisen yhteistyön edistämiseksi. 

Aloitteessa esitetään, että SDP, sen sisarjärjestöt ja yhteisöt olisivat yksinäisyyden ennaltaehkäisyn edelläkävijöitä. Järjestöt tulisi saada paremmin mukaan yksinäisyyden ennalta ehkäisyyn ja laajaan yhteistyöhön ennaltaehkäisevän työn tueksi.

Uusimpien tutkimusten mukaan yksinäisyys on hieman vähentynyt, mutta siitä kärsivät eniten nuoret aikuiset ja 70 vuotta täyttäneet. Yleisintä yksinäisyys on yli 70-vuotiaiden naisten keskuudessa. Yksinäisyys on myös terveysriski, kuten aloitteessa mainitaan.

SDP katsoo, että yhteiskunnan tulisi tukea yhteisöllisyyttä ja siten kantaa vastuuta myös yksinäisyyden torjunnassa. Järjestöjen ja niiden parissa toimivien vapaaehtoistyötä tekevien henkilöiden mahdollisuuksia ja kykyä tukea yksinäisiä ihmisiä tulee edistää. Ystävyys ja välittäminen ovat arvokkaita asioita kaikille ihmisille.

Yksinäisyys on uuden ajan eriarvoisuuden muoto, jolla on vakavia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. SDP:n linjaus on, että järjestölähtöisen auttamistyön mahdollisuuksia puuttua yksinäisyyteen on vahvistettava sekä yhdistystoiminnassa että digitaalisuuden keinoja hyödyntämällä.

Yhteisöllisyyteen on panostettava ja kuntien ja yhteisöjen omistamia tiloja tulisi avata mm. matalan kynnyksen palveluja tuottavien kansalaisjärjestöjen käyttöön.

170 Apu yksinäisyyteen

Joensuun Työväenyhdistys ry

Yksinäisyys on vakava yhteiskunnallinen ongelma, joka koskettaa kaikenikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Yksinäiset ihmiset käyttävät paljon muita enemmän julkisia terveyspalveluja ja sen lieveilmiöt saattavat ilmentyvät mm. alkoholismina ja mielenterveysongelmina.

Yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn tulisikin panostaa nykyistä enemmän. Tähän panostaminen vaikuttaisi myös terveydenhuollon kustannuksiin mm. vähentämällä terveyspalvelujen kysyntää.

Joensuun Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP, sen sisarjärjestöt ja yhteisöt olisivat yksinäisyyden ennaltaehkäisyn edelläkävijöitä. Julkisen sektorin lisäksi järjestöt tulee saada paremmin mukaan yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn ja lisätä laajaa yhteistyötä ennaltaehkäisevän työn tueksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 317

 • Heinäkuu 2020

  Poliittisista tavoitteista työttömyyden ehkäisy on yksi konkreettinen keino torjua yksinäisyyttä. SDP on puoluekokouskauden aikana pitänyt työttömien aseman parantamista sekä työllisyyspolitiikkaa voimakkaasti esillä. Vapaa-ajan puolella on Sdp:n linjan mukaan huolehdittava siitä, että ihmisillä on varallisuudesta riippumatta harrastusmahdollisuuksia. SDP:n tavoite on myös kokonaiskoulupäivä, jolloin lasten harrastamista voidaan tuoda kouluun.

   

  Ihmisten huolien ja kokemuksien kuuleminen edesauttaa yksinäisten ihmisten elämäntilanteiden, toiveiden ja tarpeiden ymmärtämistä. SDP:n puoluekokouskauden aikana käyttöönottama Kansalaispaneeli on kanava ihmisille kertoa kokemuksistaan SDP:lle.

   

  Esimerkkeinä yksinäisyyden teeman esillä pitämisestä:

  – Ystävänpäivänä 2018 nostettiin puolueen tiedotteessa esiin tarve nimittää yksinäisyysministeri.

  – SDP:n seurakuntavaaliohjelmassa vuonna 2018 yksinäisyys oli yksi puolueen vaaliteemoista.

  – SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on pitänyt yksinäisyyden teemaa esillä haastatteluissa.


Kommentoi

Tietosuoja