Puoluekokous toteaa, että aloitteen tavoite on kannatettava. Puolueosastoja ja kunnallisjärjestöjä kannustetaan järjestämään kokouksia verkossa ja innostamaan kaikkia jäseniä osallistumaan uusien toimintatapojen käyttöönottoon.

Puoluekokous toteaa, että aloitteen tavoite on kannatettava. Puolueosastoja ja kunnallisjärjestöjä kannustetaan järjestämään kokouksia verkossa ja innostamaan kaikkia jäseniä osallistumaan uusien toimintatapojen käyttöönottoon.

Aloitteessa esitetään, että jokaisen piirin alueelle tulisi perustaa nettipuolueosasto.

Toimintaa vain netin kautta on kokeiltu Verkkodemareiden puitteissa. Toiminnan hiipuminen johtui suurimmalta osaltaan laitteistojen, ohjelmistojen ja yhteyksien kehittymättömyydestä. Tällä hetkellä muutama puolueosasto kannustaa aktiivisesti esimerkiksi kauempana asuvia jäseniään osallistumaan verkon välityksellä. Nykyään jokainen puolueosasto ja kunnallisjärjestö voi halutessaan toimia myös netissä. Puolueosastoja ja kunnallisjärjestöjä kannustetaan ottamaan sähköisiä kokousmahdollisuuksia aktiiviseen käyttöön. Erilaiset verkon kautta tapahtuvat ideoinnit, kokoontumiset ja kokoukset tuovat aloitteessa esitetyn mukaisesti mahdollisuuksia osallistua keskusteluun paikasta ja jossain määrin myös ajasta riippumatta ja ne saattavat rohkaista nuoria jäseniä osallistumaan aktiivisemmin toimintaan.

Erillisten ainoastaan netissä toimivien puolueosastojen toimintaan ei siten ole tarvetta. Osallistumisen tulee olla kaikille ao. puolueosaston jäsenille mahdollista. Piirin päätösvalta osallistujista ei ole tarpeen.

171 Nettipuolueosasto jokaisen piirin alueelle

Vaasan Sosialidemokraatit ry

Vaasan Sosialidemokraatit ry esittää, että

nettipuolueosasto perustettaisiin jokaisen piirin alueelle.

– kokoukset käydään ainoastaan verkossa

– kokoukset eivät ole sidottu aikaan tai paikkaan

– tekee osallistumisen helpoksi

– nuoret /uudet jäsenet saavat mahdollisuuden vaikuttaa

– mahdollistaa sosiaalisen verkostoitumisen

– uusi tapa vaikuttaa

– yhteydenpito, päätökset, ideat, ym. helpottuvat

– mahdollistaa uusien jäsenien mukaan tuloa/oloa

– piiri päättää kuka/ketkä voivat osallistua

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 318

  • Heinäkuu 2020

    Jokainen puolueosasto ja kunnallisjärjestö voi halutessaan toimia myös netissä. Puoluekokouskauden aikana on yleistynyt yhdistysten jäsenten välinen yhteydenpito uusissa välineissä, kuten WhatsAppissa.


Kommentoi

Tietosuoja