Puoluekokous toteaa, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Puoluekokous toteaa, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Aloitteessa esitetään, että puoluekokous ohjeistaisi jäseniään välttämään sanontaa ”sen sanoo jo maalaisjärkikin” eri variaatioissaan. Suomen kieli on rikas sanonnoiltaan ja monet niistä ovat vakiintuneet painottamaan puhujan sanomaa eri tilanteissa.

SDP ei ole puolueena ohjeistanut edustajiaan sanontojen suhteen. Tärkeätä on puolueen edustajana puhuessa kannustaa ja motivoida kuulijoita pohtimaan sanoman ydintä ja rohkaista jakamaan sosialidemokraattisia tavoitteita edelleen.

169 Puheet ovat tekoja

Keravan Demarit ry:n jäsen Martti Havin

Kansalaiskeskustelussa ja politiikassa on useita sanontoja, joilla tarkoitetaan tiettyä asiaa joko suoraan tai peitellysti. Jotkut niistä muistuttavat sananlaskuja. Niillä voi olla kaksisuuntainen merkitys ja/tai ne voidaan ymmärtää monella eri tavalla puhujasta ja vastaanottajasta riippuen. Esimerkkeinä voi mainita mm. Missä EU siellä Soini. Missä Soini siellä ongelma. Minä juon nyt kahvia. Nahkurin orsilla tavataan. Kepu pettää aina. Kepu pettää silloinkin, kun se ei petä jne.

Mielenkiintoinen on ”sen sanoo jo maalaisjärkikin”. Tällä pyritään usein kertomaan vastaanottajalle, että asia on itsestään selvä. Se ei kaipaa sen enempää keskustelua ja asia on sillä selvä ja se on lopullinen totuus. Vastaanottajan siis tulisi ymmärtää asia ilman sen suurempia perusteluja tai selvityksiä!

Sanonta viittaa kuitenkin siihen, että maalaisjärki on jotenkin laadukkaampaa, parempaa ja viisaampaa kuin muiden järki. Olettaa sopii, että saaristolaisjärki, lappilaisjärki ja kaupunkilaisjärki jne. ovat yhden veroisia maalaisjärjen kanssa. Lisäksi sanonta antaa viitteen siihen, että Kepu (Suomen Keskusta), mikä on valtapuolue maaseudulla, edustaa tätä ylivertaista järkeä. Näinhän ei tietenkään ole. En tiedä onko asiaa tutkittu, mutta oletan, että vaikka meillä on esim. ”kykypuolue”, niin järki eri puolueissa on samaa tasoa. Joskus epäily kyllä hiipii kansalaisen mieleen!

Johtopäätöksenä on todettava, että sosialidemokraateilla ei ole mitään syytä omassa toiminnassaan edesauttaa käsitystä siitä, että maalaisjärki olisi parempaa tai laadukkaampaa kuin muualla asuvien tai muuhun yhteisöön kuuluvien järki!

Esitän, että

puoluekokous päättää antaa ohjeeksi jäsenille, mutta erityisesti puolueen edustajille ja hallinnon eri tasoille, edustaessaan puoluetta välttämään sanontaa ”sen sanoo jo maalaisjärkikin” eri variaatioissaan. Sanonnan voi korvata ”terve järki” sanonnalla tai esimerkiksi ”tutkittu tieto sanoo…”, mikäli asiasta on tutkittua tietoa.

Itsestään selvää on, että jäsenistö voi halutessaan yksityiselämässä käyttää mitä ilmaisua asioista kulloinkin haluaa. Suositus siis koskisi tilanteita jolloin vastaanottaja ymmärtää henkilön puhuvan sosialidemokraattina ja edustavan puoluetta tavalla tai toisella.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 316


Kommentoi

Tietosuoja