Puoluekokous pitää hyvänä sitä, että mahdollisuus siirtojäsenyyteen nostetaan keskusteluun ensisijaisesti Euroopan sosialidemokraattisen puolueen jäsenten keskuudessa.

Puoluekokous pitää hyvänä sitä, että mahdollisuus siirtojäsenyyteen nostetaan keskusteluun ensisijaisesti Euroopan sosialidemokraattisen puolueen jäsenten keskuudessa.

Aloitteessa esitetään, että puoluehallitukselle annetaan tehtäväksi esittää keinoja kansainvälisen siirtojäsenyyden toteuttamiseksi.

Siirtojäsenyyden yhteydessä on otettava huomioon yhdistymisvapauden kaksi puolta, oikeus liittyä ja olla liittymättä puolueisiin ja järjestöihin. Automaattinen siirtojäsenyys voi olla yhdistymisvapauden periaatteiden vastainen. Puolueessa on jäsenyyden kestoaikaan liittyviä oikeuksia mm. äänestämisen ja vapaajäsenyyden osalta, mikä on otettava huomioon jäsenten tasavertaisuuden varmistamiseksi.

168 Kansainvälinen siirtojäsenyys mahdolliseksi

Sosialidemokraattiset Naiset

Suomalaiset nuoret ja työikäiset ihmiset voivat muuttaa ulkomaille työn tai opiskelun vuoksi ja liittyä esim. Saksassa toimivan sosialidemokraattisen puolueen jäseneksi. Palattuaan takaisin Suomeen hän ei voi siirtyä suomalaiseen sosialidemokraattiseen yhdistykseen ns. siirtojäsenenä, vaan kyseeseen tulee uusi jäsenyys. Moni kuitenkin toivoo, että siirtojäsenyys olisi mahdollinen.

Edellä kuvattujen tilanteiden määrän kasvu on todennäköistä etenkin EU:n jäsenmaiden kesken, kun asukkaiden liikkuvuus maiden välillä on lisääntynyt. Usealla yhdistyksellä on oletettavasti kokemusta vastaavanlaisesta tilanteesta.

Mikäli kansainvälisen siirtojäsenyyden edistäminen ja mahdollistaminen vaativat lainsäädännöllisiä toimia, niin Sosialidemokraattiset Naiset esittää, että puoluehallitus ja eduskuntaryhmä ovat aloitteellisia lainsäädännön kehittämiseksi.  Perusteluina voisi vielä todeta aikaisempaa vapaamman liikkumisen, opiskelun ja työnteon mahdollistumisen Euroopan Unionissa. Tämä liikkumisen lisääntyminen tulee omalta osaltaan lisäämään liikkumista myös järjestöjen ja puolueiden välillä.

Sosialidemokraattiset Naiset esittävät, että

puoluehallitukselle annetaan tehtäväksi esittää keinoja kansainvälisen siirtojäsenyyden toteuttamiseksi sosialidemokraattisesti toimivien puolueiden verkostossa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 315

  • Heinäkuu 2020

    Asia ei ole edennyt.


Kommentoi

Tietosuoja