Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen valmistella energiapoliittinen koulutusohjelma. Koulutusohjelmaan osallistumisen tulee olla mahdollista laajasti kaikille SDP:n jäsenille esim. verkkokurssina ja paikallisina toteutuksina.

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen valmistella energiapoliittinen koulutusohjelma. Koulutusohjelmaan osallistumisen tulee olla mahdollista laajasti kaikille SDP:n jäsenille esim. verkkokurssina ja paikallisina toteutuksina.

Aloitteessa esitetään, että SDP valmistelee yhdessä TSL:n kanssa energiapoliittisen koulutusohjelman ja että puoluehallituksen tulee kehottaa puolueen keskeisiä päättäjiä ja aktiiveja osallistumaan koulutukseen.

Energian yhteiskunnallinen merkitys on kasvanut viime vuosina ja siten poliittisen päätöksenteon rooli ja vaikutus alan toimintaan on lisääntynyt. Tiedon ja ymmärryksen lisäämisestä on tärkeätä huolehtia. SDP on valmistellut Energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet -asiakirjan vuonna 2014, jossa jo todetaan, että energia- ja ilmastopolitiikka on valtavien haasteiden edessä. Ilmastonmuutosta on torjuttava samalla, kun nouseva energian hinta on osaltaan johtanut energiaköyhyyteen ja työpaikkojen menetyksiin useassa EU-maassa.

SDP:n näkemys on, että yhtälö on ratkaistavissa. Puhtaaseen talouteen siirtyminen sisältää mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja fossiilisen tuontienergian korvaaminen päästöttömällä kotimaisella tuotannolla kohentaa vaihtotasettamme. On tärkeää, että energia- ja ilmastopolitiikkaa ei eroteta toisistaan, vaan käsitellään kokonaisuutena. SDP:n energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet -linjapaperi muodostaa kokonaisuuden, jossa eri tavoitteet sovitetaan tasapainoisesti toisiinsa.

Työn ja oikeudenmukaisuuden linja korostuu SDP:n energia- ja ilmastopolitiikassa. Puolue voi olla suunnannäyttäjänä energia- ja ilmastopolitiikassa, mutta se edellyttää aloitteen mukaista tietoisuuden lisäämistä ja kouluttautumista.

167 Energiapoliittinen koulutus SDP:n jäsenille ja päättäjille

Keravan Demarit ry

Puoluekokous päättää, että SDP valmistelee yhdessä TSL:n kanssa energiapoliittisen koulutusohjelman, missä monipuolisesti käsitellään energian tuotantoa ja asemaa ympäristölle, talouden kehitykselle, hyvinvoinnille ja ihmisten sekä luonnon elämään yleisesti. Aineistossa tulee olla historiallinen osuus, jossa voidaan arvioida mitä muita vaihtoehtoja olisi ollut valitun suunnan lisäksi. (Vrt. sata vuotta sitten ottomoottori/sähkö autojen voimalähteenä.) Pääpaino tulee olla nykytilanteen arvioinnissa ja tulevaisuuden ratkaisujen vaihtoehdoista. Vaihtoehtojen esittelyn tulee perustua totuuteen kustannuksista, ympäristövaikutuksista sekä uusien tekniikoiden toteutusmahdollisuuksista. Aineiston valmistamisessa tulee käyttää laajasti kotimaista huippuosaamista ja tietämystä kansainvälisten asiantuntijoiden lisäksi.

Keravan Demarit ry esittää, että

puoluekokous antaa puoluehallitukselle ohjeeksi kehottaa puolueen keskeiset päättäjät ja aktiivit osallistumaan koulutukseen. Erityisesti koulutusta tulee suunnata puoluehallituksen, -valtuuston ja eduskuntaryhmän jäsenille.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 314

  • Heinäkuu 2020

    On toteutunut osittain. Energiapolitiikkaa on käsitelty puolueen koulutustilaisuuksissa, mutta omaa koulutuskokonaisuutta ei ole vielä järjestetty.


Kommentoi

Tietosuoja