Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen taltioida vuoden 1918 muistitietoa ja ohjata sitä tutkimustyöhön. SDP valmistelee yhteistyössä Työväen Sivistysliiton ja Työväen Arkiston kanssa ohjeistuksen, jonka avulla kunnallisjärjestöt ja puolueosastot voivat taltioida vuoden 1918 muistitietoja. Lisäksi kannustetaan kunnallisjärjestöjä ja puolueosastoja järjestämään kerätyn materiaalin pohjalta paikallisia muistotapahtumia. Tiedot itsenäisyyden juhlavuoden ja sisällissodan muistovuoden tapahtumista kootaan uudelle http://www.tyovaenliike.fi-sivustolle.

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen taltioida vuoden 1918 muistitietoa ja ohjata sitä tutkimustyöhön. SDP valmistelee yhteistyössä Työväen Sivistysliiton ja Työväen Arkiston kanssa ohjeistuksen, jonka avulla kunnallisjärjestöt ja puolueosastot voivat taltioida vuoden 1918 muistitietoja. Lisäksi kannustetaan kunnallisjärjestöjä ja puolueosastoja järjestämään kerätyn materiaalin pohjalta paikallisia muistotapahtumia.

Aloitteessa esitetään, että SDP:n tulee toimia valtakunnallisella tasolla vuoden 1918 muistotapahtumien yhtenäisen jatkumon muodostamiseksi ja puolueen tulee kannustaa työväenyhdistyksiä taltioimaan ao. vuoden muistitietoa ja järjestämään muistotapahtumia.

166 Vuoden 1918 muistotapahtumat

Nummelan Työväenyhdistys Elo ry, Ojakkalan Työväenyhdistys Alku ry, Otalammen Työväenyhdistys ry, Tervalammen Sosialidemokraatit ry ja Vihdin Sos.dem. Työväenyhdistys ry

Vuonna 2017 itsenäinen Suomi täyttää̈ sata vuotta, ja seuraavana vuonna 2018 vietetään sisällissodan muistovuotta. Tämä sadan vuoden takainen ajanjakso on muovannut voimakkaasti kansakunnan identiteettiä ja antanut itsenäisen Suomen historialle suunnan. Paikallishistorian tasolla Suomesta löytyy paljon yksittäisiä tapahtumia, tutkimuksia, muistoja ja muistomerkkejä, jotka ovat omalta osaltaan värittäneet ja muistiin kirjanneet historian kulkua.

Esimerkiksi Vihdin paikallisilla tapahtumilla on ollut jopa valtakunnallista merkitystä. Kalkkimäen alueella keväällä 1918 käydyt laajat taistelut saksalaisia vastaan siirsivät painopistettä sodan kulussa kohti Helsinkiä. Toisaalta uutta tietoa vuoden 1918 tapahtumista on tuonut keväällä 2016 ilmestynyt Marko Paavilaisen Thomén veljeksiä käsittelevä teos.

Merkkivuosien tapahtumien syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä helpottaa valmiiden aineistojen olemassaolo ja laaja saatavuus. Erityisesti paikallishistoriallisen muistitiedon siirtäminen koululaisille, opiskelijoille ja kiinnostuneille kansalaisille on arvokas osa kulttuuriperinnettä.

Tästä syystä esitämme, että

Sosialidemokraattinen puolue ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin:

– toimii valtakunnallisella tasolla niin, että Itsenäinen Suomi 100-merkkivuoden ja vuoden 1918 muistotapahtumista muodostuu yhtenäinen jatkumo ja kansalaissodan muistoa vaalitaan myös työväenliikkeen näkökulmasta kansalaisyhteiskunnan kaikilla tasoilla aktivoimalla kansalaiskeskustelua.

– kannustaa Työväenyhdistyksiä taltioimaan vuoden 1918 tapahtumien muistitietoa ja ohjaamaan sitä tutkimustyöhön, sekä järjestämään vuoden 1918 muistotapahtumia.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 313

  • Heinäkuu 2020

    Sisällissodan muistovuoden kunniaksi Työväen muistitietotoimikunta järjesti muistitietokeruun vuoden 1918 tapahtumiin liittyen. Keruun ensisijaisena tarkoituksena oli kerätä alkuperäislähteitä (kuten valokuvia, päiväkirjoja, kirjeenvaihtoa yms.) sisällissodan ajalta ja tallentaa sisällissotaa käsittelevät haastattelut ja muistelmat, joita ei ole vielä tallennettu, arkiston kokoelmiin. Keruun tavoitteena oli tallentaa yksityishenkilöiden hallussaan pitämät aineistot osaksi jo vakiintunutta kokoelmaa, jossa ne ovat kansalaisten vapaasti tutkittavissa.

    Muistitietokeruusta informoitiin jäsenistöä sekä eAimoissa että puolueen kotisivuilla (https://bit.ly/2u16BU2).

    Lisäksi SDP järjesti joulukuussa 2018 seminaarin: SDP:n 1918-seminaari: Kansanvallan puolesta. Kaikki SDP:n yhdistysten järjestämät 1918 muistotilaisuudet kerättiin tyovaenliike.fi-sivustolle.


Kommentoi

Tietosuoja