Puoluekokous yhtyy aloitteeseen riittävien ja kohtuuhintaisten postipalveluiden turvaamisesta sekä postipalveluiden tason ja laajuuden määrittelevän yleispalveluvelvoitteen säilyttämisestä.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen riittävien ja kohtuuhintaisten postipalveluiden turvaamisesta sekä postipalveluiden tason ja laajuuden määrittelevän yleispalveluvelvoitteen säilyttämisestä.

Puoluehallitus korostaa aloitteen tekijöiden tavoin riittävien ja kohtuuhintaisten postipalveluiden turvaamista sekä postipalveluiden tason ja laajuuden määrittelevän yleispalveluvelvoitteen säilyttämistä.

134 Posti säilytettävä julkisena palveluna

Säynätsalon Työväenyhdistys ry

Postinjakelu on turvattava nykyisen postilain laajuisena koko maassa. Kirjepostin määrä vähenee ja sanomalehtiä luetaan yhä enemmän verkkopalvelujen kautta. Silti Suomessa on vielä vuosikymmeniä ihmisiä, jotka eivät ole digitaalisten palvelujen piirissä.

Säynätsalon Työväenyhdistys ry esittää, että

puolue toimii aktiivisesti turvatakseen postipalvelut julkisena palveluna ja säilyttääkseen yleispalveluvelvoitteen laajuiset jakelupalvelut.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 249

  • Heinäkuu 2020

    Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu postipalvelujen oikeudenmukaisen saatavuuden turvaaminen koko maassa. Lisäksi ohjelmassa on sitouduttu tarkistamaan postilakia ja sen toteuttamista yleispalveluvelvoite säilyttäen sekä turvaamaan postinjakelu harvaan asutuilla alueilla ja saaristossa. Hallitusohjelman mukaisesti maksuton poste restante -palvelu varmistetaan niille, joille se on ainoa tapa vastaanottaa postia, samoin kuin selvitetään kokonaisvaltaisesti vaihtoehtoja postin ja sanomalehtijakelun turvaamiseksi koko maassa moniäänisen tiedonvälityksen varmistamiseksi.

     

    Omistajaohjauksen roolin lisäksi varsinkin yleispalveluvelvoitteen säilyttäminen on ollut viimeaikaisen postia käsittelevän poliittisen keskustelun keskiössä. Kirjepostin määrän väistämättä vähetessä postin toimintamuotoja tulee pystyä uudistamaan, jotta yleispalveluvelvoitteeseen voidaan vastata kustannustehokkaasti. Asian etenemistä seurataan ja pyritään edistämään konkreettisia toimia yleispalveluvelvoitteen säilyttämiseksi.


Kommentoi

Tietosuoja