Puoluekokous yhtyy aloitteeseen väyläverkkojen pitämisestä pääosin julkisessa kotimaisessa omistuksessa.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen väyläverkkojen pitämisestä pääosin julkisessa kotimaisessa omistuksessa.

Liikenneväylät kuten muukin kantainfrastruktuuri on yhteiskunnan toimintojen kannalta strateginen resurssi. Liikenneväylien omistus ja hallinta on syytä pitää valtion hallinnassa. Liikenneväylillä on myös merkittävä sosioekonominen vaikutus alueiden kehitykseen. Päätöksillä väyläverkon kehittämisestä voidaan vaikuttaa maan kilpailukykyyn, elinkeinorakentamiseen ja asumiseen. Päätöksenteon näissä asioissa on oltava julkista ja avointa, luonnollinen tapa on edetä demokratian kautta, eduskunnan päätösvallalla.

135 Väylät säilytettävä pääosin kotimaisessa julkisessa omistuksessa

Säynätsalon Työväenyhdistys ry

Suomi on pinta-alaltaan laaja ja harvaanasuttu maa. Luonnonvaramme sijaitsevat maan eri osissa. Turvatakseen ihmisten, tavaroiden ja palveluiden liikkumisen on keskeiset tieto-, raide- ja tieliikenneväylät säilytettävä kotimaisessa omistuksessa. Kyseessä on myös kriisitilanteiden kannalta keskeinen turvallisuus, jota ei pidä ulkoistaa.

Kokemukset muualta Euroopasta ja laajemminkin osoittavat, että väylien yksityistäminen on heikentänyt palvelujen laatua ja turvallisuutta. Siksi väylät on säilytettävä pääosin kotimaisessa julkisessa omistuksessa. Erilaisia rajattuja kokeiluja voidaan tehdä esim. elinkaari-investointeina.

Säynätsalon Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP:n puoluekokous vaatii yhteiskunnan toimintojen kannalta elintärkeiden väyläverkkojen pitämistä julkisessa kotimaisessa omistuksessa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 249


Kommentoi

Tietosuoja