Puoluekokous yhtyy aloitteeseen väyläverkkojen pitämisestä pääosin julkisessa kotimaisessa omistuksessa.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen väyläverkkojen pitämisestä pääosin julkisessa kotimaisessa omistuksessa.

Liikenneväylät kuten muukin kantainfrastruktuuri on yhteiskunnan toimintojen kannalta strateginen resurssi. Liikenneväylien omistus ja hallinta on syytä pitää valtion hallinnassa. Liikenneväylillä on myös merkittävä sosioekonominen vaikutus alueiden kehitykseen. Päätöksillä väyläverkon kehittämisestä voidaan vaikuttaa maan kilpailukykyyn, elinkeinorakentamiseen ja asumiseen. Päätöksenteon näissä asioissa on oltava julkista ja avointa, luonnollinen tapa on edetä demokratian kautta, eduskunnan päätösvallalla.

135 Väylät säilytettävä pääosin kotimaisessa julkisessa omistuksessa

Säynätsalon Työväenyhdistys ry

Suomi on pinta-alaltaan laaja ja harvaanasuttu maa. Luonnonvaramme sijaitsevat maan eri osissa. Turvatakseen ihmisten, tavaroiden ja palveluiden liikkumisen on keskeiset tieto-, raide- ja tieliikenneväylät säilytettävä kotimaisessa omistuksessa. Kyseessä on myös kriisitilanteiden kannalta keskeinen turvallisuus, jota ei pidä ulkoistaa.

Kokemukset muualta Euroopasta ja laajemminkin osoittavat, että väylien yksityistäminen on heikentänyt palvelujen laatua ja turvallisuutta. Siksi väylät on säilytettävä pääosin kotimaisessa julkisessa omistuksessa. Erilaisia rajattuja kokeiluja voidaan tehdä esim. elinkaari-investointeina.

Säynätsalon Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP:n puoluekokous vaatii yhteiskunnan toimintojen kannalta elintärkeiden väyläverkkojen pitämistä julkisessa kotimaisessa omistuksessa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 249

  • Heinäkuu 2020

    Suomessa ei olla yksityistämässä keskeisimpiä väyläverkkoja. Marinin hallituksen ohjelmassa linjataan, että suoran budjettirahoituksen rinnalle voidaan hankekohtaisesti tuoda myös erillisrahoituksen ratkaisuja. Ohjelmassa asetetaan kuitenkin liikennepolitiikan näkökulmasta reunaehdot hankeyhtiörahoitusmallille ja infrastruktuurin omistussuhteille muun muassa siten, että valtion tulee säilyä keskeisen infrastruktuurin omistajana ja perustettavissa yhtiöissä tulee olla julkisomisteinen määräenemmistö.

     

    Suunnitellut suuret raidehankkeet ollaan näillä näkymin rahoittamassa hankeyhtiömallin mukaisesti. Suunnitteluhankeyhtiöiden perustamisesta on sovittu kuntien ja Finavian kanssa, ja valtion on tarkoitus omistaa hankeyhtiöistä vähintään 51 prosenttia. Hallitusohjelman mukaisesti erillisrahoituksellakaan rahoitettuja hankkeita ei myöskään eroteta 12-vuotisesta valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta.


Kommentoi

Tietosuoja