Puoluekokous yhtyy aloitteeseen, mutta toteaa, että autoverotuksen muutokset tulisi suunnitella kokonaisuutena, joka kannustaa mahdollisimman vähän päästöjä aiheuttavaan liikkumiseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään niin kutsuttujen nollapäästöisten autojen verovapautta nopeuttamaan siirtymää kohta ympäristöystävällisempää liikennettä.

SDP on esittänyt omassa vaihtoehtobudjetissaan valtion aktiivista roolia ympäristöystävällisemmän liikenteen ja erityisesti sähköautoilun edistämisessä. Euroopan unioni on asettanut Suomelle haastavat tavoitteet päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Päästökaupan ulkopuolisia kasvihuonepäästöjä on leikattava 40 prosenttia, josta taas liikenteen osuus on 40 prosenttia.

Suomalaisyhtiöillä on vahva globaali markkina-asema biopolttoaineissa, ja biotalous luonteva osa metsien tuotannollista käyttöä. Muualla Euroopan unionissa panostetaan kuitenkin valtavia summia sähköiseen liikenteeseen. Norja ja Hollanti aikovat kieltää polttomoottoriautojen myynnin vuonna 2025 ja vastaavaa kieltoa ajetaan läpi EU:ssa, mikä osoittaa Suomen yksioikoisen biostrategian vaarat.

Suomi on harvoja Euroopan maita, joka ei tue sähköistä liikennettä millään tavalla. Aurinkoenergian lisäksi hallitus on laiminlyönyt siis toisen maailmalla nopeimmin kasvavan energiatrendin. Samaan aikaan suomalaiset yhtiöt tavoittelevat merkittävää markkina-asemaa latauspalveluissa – Norjassa, mutta eivät Suomessa. Sähköisen liikenteen strategia on pahasti myöhässä, jos sellaista on edes luvassa.

Sähköisen liikenteen strategian ensimmäinen askel tulee olla autokannan uusiminen. Edellisen hallituksen menestyksekkäästi toteuttama autojen romutuspalkkio tuleekin palauttaa. Autoalan laskelmien mukaan vanhoja korvaavien uusien autojen verotuotto ylitti kolminkertaisesti kulut.

Samalla uusien täyssähköautojen hankintaa tuetaan SDP vaihtoehtobudjetissa 2000 euron korvauksella 2000 ajoneuvoon saakka. Tämä maltillinenkin panostus nelinkertaistaisi sähköautojen määrän Suomen teillä ja saisi aikaan kriittisen massan, joka tekee kannattavaksi koko maan kattavan latausverkoston.

12 Nollapäästöisten autojen autovero poistettava

Eurooppademarit - Tähti ry ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry

Autojen tekniikka on kehittynyt aimo harppauksin viime vuosina. Nykyautot tuottavat vähemmän pienhiukkaspäästöjä muun muassa energiatehokkuutensa ja aerodynamiikan ansiosta. Osa autojen moottoreista on suunniteltu käyttämään sähköä tai biopolttoaineita polttoaineena. Lisäksi hybridimoottoreiden kehittely ja käyttö on pitkällä. Näiden ekoautojen verotusta on madallettu suhteessa isoja pienhiukkaspäästöjä tuottavaan autokantaan.

Ekoautojen suhteellisen määrän kasvua tulee lisätä entistä voimakkaammin, jotta liikenteen tuottamat kasvihuonekaasupäästöt saadaan kuriin. Jo suunnittelussa olevat verotukselliset toimenpiteet eivät tule riittämään kannustimena. Autojen verotus koostuu sekä uusia autoja koskevasta autoverosta että käyttöperusteisesta ajoneuvoverosta. Ekoautojen osalta autovero tulee kehittää siten, että nollapäästöisellä autolla autovero poistuu kokonaan ja pienpäästöisillä autoilla autovero toteutetaan voimakkaasti päästöperusteisesti progression kautta.

Eurooppademarit – Tähti ry ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittävät, että

hyväksyessään aloitteen Sosialidemokraattinen Puolue sitoutuu toimimaan aktiivisesti autoveron poistamiseksi nollapäästöisten autojen osalta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 34

  • Heinäkuu 2020

    Tavoite on edennyt. Autoveroa peritään autoa hankittaessa. Se on progressiivinen suhteessa auton päästöihin ja nollapäästöisillä autoilla se on hyvin matala. Autoveroa alennettiin vuoden 2019 alusta painottaen alennus vähäpäästöisiin autoihin. Nollapäästöisten autojen verotaso laski 3,3 prosentista 2,7 prosenttiin. Nolla- ja matalapäästöisten autojen käyttöä tuetaan myös monin muin keinoin. Hallitusohjelmassa vuonna 2019 on sovittu muun muassa sähköautojen latausinfran rakentamisen tukemisesta sekä matalapäästöisten autojen suosimista työsuhde-eduilla. Työsuhde-etuja koskeva uudistus on tulossa voimaan vuoden 2021 alussa.


Kommentoi

Tietosuoja