Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että puolue ottaa aluepolitiikan kehittämisen tavoitteeksi ja ohjenuoraksi Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelmassa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet. Paavo Lipposen johdolla valmisteltu Itä- ja Pohjois-Suomen ohjelma on pääosin edelleen ajankohtainen. Vastuullinen biotalous ja kaivostoiminta sekä matkailu luovat alueellista elinvoimaa Itä- ja Pohjois-Suomeen. Edellinen puoluekokous otti kantaa erityisesti Itä-Suomen elinvoimaisuuden tukemisen puolesta.

Itä- ja Pohjois-Suomi ovat kärsineet merkittävästi Venäjän kaupan ja yhteistoiminnan hiipumisesta. Lisäksi alueet ovat kärsineet Sipilän hallituksen kurjistavasta aluepolitiikasta, joka on näkynyt mm. Savonlinnan opettajakoulutuksen alasajona, rataliikenneyhteyksien heikentämisenä, sekä Postin, poliisin ja käräjäoikeuksien toimipaikkojen sulkemisena.

Sosialidemokraattien aluepolitiikan linjana on ollut tukea alueita niiden omilla vahvuuksillaan ja näin luoda alueen ihmisille hyvän elämän edellytyksiä. SDP:n aluepolitiikka pohjautuu eri puolilla Suomea sijaitsevien alueellisten kasvukeskusten kehittämiseen. Kasvukeskusten menestys heijastuu laajalti ympäröivään yhteiskuntaan.  Venäjän, Ruotsin ja Norjan kanssa tehtävää yhteistyötä tulee syventää ja kehittää.

114 Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelman seuranta

Joensuun Työväenyhdistys ry

Itä- ja Pohjois-Suomen täysipainoinen kehittämien vaatii alueiden omien vahvuuksien tunnistamista, hyödyntämistä ja niiden edelleen kehittämistä. Tätä tarkoitusta varten puolue laati oman Itä- ja Pohjois-Suomi ohjelman, jossa alueiden vahvuusalueita ja niiden potentiaalia kartoitettiin. Ohjelmassa esitettiin lukuisia toimenpiteitä alueiden elinkeinoelämän ja työllisyyden vahvistamiseksi, kuten esimerkiksi biotalouden kehittäminen, Venäjä-yhteistyön vahvistaminen, matkailun edistämisen ja kaivannaisteollisuuden laajemman hyödyntämisen.

Ohjelman esittämien toimenpiteiden täysimääräinen hyödyntäminen ja tätä kautta alueiden vahvuuksien tukeminen vaatii kattavaa seurantaa ja valmistelutyötä sekä poliittista toimeenpanoa ohjelman puitteissa. Näin voidaan parhaalla mahdollisella tavalla varmistaa alueiden elinvoimaisuuden työllisyyden ja ihmisten hyvinvoinnin kehitys.

Joensuun Työväenyhdistys ry esittää, että

Suomen Sosialidemokraattinen puolue ottaa aluepolitiikan kehittämisen tavoitteeksi ja ohjenuoraksi Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelmassa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjelman tavoitteiden kehittymistä ja toimeenpanoa seurataan aktiivisesti ja tuetaan omilla poliittisilla esityksillä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 219


Kommentoi

Tietosuoja