Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Puoluehallitus viittaa myös aloitteen 102 vastaukseen, jossa lähdetään siitä, että SDP suhtautuu positiivisesti korkeakoulujen omista tarpeista lähteviin, yhteiskuntapoliittiset ulottuvuudet huomioiviin yhdistymisprosesseihin myös korkeakoulusektorien rajat ylittäen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Puoluehallitus viittaa myös aloitteen 102 vastaukseen, jossa lähdetään siitä, että SDP suhtautuu positiivisesti korkeakoulujen omista tarpeista lähteviin yhdistymisprosesseihin myös korkeakoulusektorien rajat ylittäen.

Kokkolan Sosialidemokraatit esittävät, että SDP toimii sen puolesta, että tulevaisuudessa kussakin maamme maakunnassa turvataan korkeakoulupalvelut.

SDP:n koulutuspoliittisessa ohjelmassa tuodaan esille se, että korkeakouluilla on merkittävä vaikutus alueiden elinvoimalle. Tällöin on keskeistä, että jokaisessa maakunnassa toimii korkeakoulu, mikä tukee myös alueen kehittämistä.

108 Korkeakoulutoiminta

Kokkolan Sosialidemokraatit ry

Sosialidemokraattien aktiivisuuden tuloksena kirjattiin ns. Kataisen hallituksen ohjelmaan vaalikaudelle 2011 – 2015 tavoitteeksi, että jokaisessa maamme maakunnassa on korkeakoulu. Kirjaus ilmentää hyvin perinteistä myönteistä asennettamme kansalaisten yhtäläisiä koulutuspalveluja kohtaan muutoinkin kuin vaan peruskoulu-uudistuksessa. Olemme siis jo vuosikymmeniä tiedostaneet sen, että kaikkien kansalaisten lahjakkuudet on saatava esille ja käyttöön. Eräs tärkeimmistä, ellei peräti tärkein tulevaisuutemme rakennuspuista on kansalaistemme osaaminen, joka perustuu vahvaan yhtäläiseen yleissivistykseen sekä korkeaan ammattiosaamiseen.

Elämme aikaa, jolloin osaamisen pohja alkaa murtua nykyhallituksen rajujen resurssileikkausten takia. Ennen viime eduskuntavaaleja annetut lupaukset olla leikkaamatta koulutuksesta resursseja, osoittautuivat rumaksi vaalitempuksi. Esim. ammatilliseen koulutukseen kohdentuvat leikkaukset ovat romuttamassa laadukkaat ammatilliset oppilaitoksemme.

Etenkin ne maakunnat, joilta puuttuu ns. tiedekorkeakoulu, ovat pahimmillaan putoamassa koulutustyhjiöön. Vastikään Savonlinnassa vuosikymmeniä ollut opettajakoulutus on päätetty siirtää Joensuuhun, jonka seurauksena lähes 100 ihmistä jää työttömäksi. On selvää, että tällä on erinomaisen iso kielteinen vaikutuksensa Savonlinnan kaupungin toimintaan, etenkin kun opettajakoulutusta saaneet noin 800 opiskelijaa siirtyy pois kaupungista. Tätä ennen ovat Kajaani ja Hämeenlinna myös menettäneet niissä sijainneet opettajakoulutusyksikkönsä.

On aivan selvää, että jos korkeakoulutason palvelut alkavat keskittyä vain isoille tiedekorkeakoulupaikkakunnille, tulee monen maakunnan maakuntakeskusten asema olemaan entistäkin hankalampi alueiden välisessä kilvoittelussa. Jos ihan oikeasti tavoitteenamme on myös julkisin toimin yrittää ylläpitää edellytyksiä eri alueiden kehittämiselle, on hyväksyttävä ajatus, että jokaisessa maakunnassa on myös koulutuspalvelut korkeakouluineen ajan haasteiden mukaisina. Ilman koulutuspalveluja on suorastaan mahdotonta selviytyä.

Edellä olevaan viitaten Kokkolan Sosialidemokraatit ry esittää, että

SDP yhtäläisen sivistyksen sekä alueellisen tasa-arvon liikkeenä on omalta osaltaan valmis toimimaan sen puolesta, että tulevaisuudessa kussakin maamme maakunnassa turvataan korkeakoulupalvelut.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 211

  • Heinäkuu 2020

    Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on sovittu, että “turvataan korkeakoulutuksen kehittämistä jokaisessa maakunnassa”. Tämän lisäksi hallitus on myös nostanut korkeakoulutuksen rahoitusta, joka turvaa osaltaan korkeakoulutuksen resursseja jokaisessa korkeakoulussa.


Kommentoi

Tietosuoja