Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. Puoluekokous pitää kuitenkin oppisopimuskoulutuksen kehittämistä ja käytön lisäämistä tavoiteltavana. Lisäksi puoluekokous toteaa, että on syytä selvittää muiden Euroopan maiden oppisopimuskoulutuksen rahoittamisen mallien soveltuvuutta Suomeen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. Puoluekokous pitää kuitenkin oppisopimuskoulutuksen kehittämistä ja käytön lisäämistä tavoiteltavana. Lisäksi puoluekokous toteaa, että on syytä selvittää muiden Euroopan maiden oppisopimuskoulutuksen rahoittamisen mallien soveltuvuutta Suomeen.

Suomessa oppisopimuskoulutus on ollut erillään muusta ammatillisesta koulutuksesta, vaikka oppisopimuksena on suoritettu ammatillisen tutkintojärjestelmän mukaisia tutkintoja. Aloitteessa lähdetään siitä, että oppisopimuskoulutusta tulisi edelleen kehittää erillisenä järjestelmänään, jota kohdennettaisiin erityisesti nuorille ja pitkäaikaistyöttömille.

Sipilän hallituksen kärkihankkeena olevassa ammatillisen koulutuksen reformissa puolestaan yritetään tiivistää oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen välistä yhteyttä. Reformissa kaikki ammatillisen koulutuksen piirissä olevat opiskelijat olisivat jonkin koulutuksenjärjestäjän kirjoilla. Opintoja henkilökohtaistettaessa katsottaisiin opiskelijalle soveltuvin tutkinnon suorittamistapa. Näistä yhtenä suorittamistapana olisi oppisopimuskoulutus, joka voitaisiin solmia joko koko tutkintoa koskien tai sitten yhtä tutkinnon osaa koskien.

SDP katsoo, että oppisopimuskoulutuksen ja muun ammatillisen koulutuksen välisiä raja-aitoja tulee purkaa. Oppisopimusta tulee kehittää nuorille soveltuvammaksi koulutusmuodoksi reformissa esitetyllä tavalla. Muissa Euroopan maissa käytössä olevat veroluonteiset järjestelmät oppisopimuskoulutuksen rahoittamiseen ovat tutkimisen arvoisia, mutta niiden soveltuvuutta Suomeen tulisi perusteellisesti arvioida ennen kuin niiden käyttöönottoa ehdotetaan.

107 Oppisopimuskoulutuksen kaksinkertaistaminen SDP:n tavoitteeksi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja hallitusneuvotteluissa

Kallion Sosialidemokraatit ry:n jäsen Timo Kärkkäinen

Oppisopimus on tärkeä keino auttaa nuori työelämään Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Nyt se on nousemassa tärkeäksi keinoksi myös Britanniassa. Päinvastoin kuin Suomessa, Britanniassa vasemmisto ja ammattiyhdistysliike eivät jarruta oppisopimuskoulutusta, vaan haluavat sitä lisää.

Labour-puolue ilmoitti viime parlamenttivaaleissa, että olisi valtaan päästessään kaksinkertaistanut oppisopimuskoulutuksen. Tavoitteena kouluttaa sitä kautta yhtä suuri osa ikäluokasta kuin Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä.

Britanniassa myöskään vaalit voittanut konservatiivipuolue ei väheksy oppisopimusta. Konservatiivihallitus otti viime vuonna käyttöön niin sanotun oppisopimusveron, jota maksavat keskisuuret ja suuret yritykset. Hallitus rahoittaa oppisopimuskoulutuksen laajentamista veron tuotoilla.

Yrityksen oppisopimusvero toimii vähän samaan tapaan kuin kunnan sakkomaksu Suomessa, jos ne eivät kykene työllistämään pitkäaikaistyöttömiään. Jos yritys ottaa oppisopimuskoulutettavia, se voi vähentää maksamaansa veroa. Työnantajat, jotka kantavat kortensa kekoon oppisopimuspaikkojen järjestäjinä, voittavat.

SDP puolueena ei saa jumittaa eikä väheksyä oppisopimuskoulutusta kuten SAK:lainen ammattiyhdistysliike. Mutta SDP:n täytyy olla valmis käyttämään tarpeen mukaan myös keppiä työnantajia kohtaan, ei pelkkää porkkanaa.

Jos Suomessa kaksinkertaistettaisiin oppisopimuskoulutus, kuten Britannian Labour siellä esitti, meillä saisi sitä kautta 100 000 nuorta ja pitkäaikaistyötöntä työpaikan nykyisen 50 000 sijaan. Kaksi kertaa useampi kuin nyt.

Esitän, että

SDP asettaa oppisopimuskoulutuksen kaksinkertaistamisen ja Britannian kaltaisen yritysten oppisopimusveron tavoitteekseen vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja hallitusneuvotteluissa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 209


Kommentoi

Tietosuoja