Puoluekokous toteaa, että aloite ei johda toimenpiteisiin, sillä siinä vaaditut asiat on toteutettu aloitteen jättämisen jälkeen, kun puoluevaltuusto hyväksyi koulutuspoliittisen ohjelman marraskuussa 2016.

Puoluekokous toteaa, että aloite ei johda toimenpiteisiin, sillä siinä vaaditut asiat on toteutettu aloitteen jättämisen jälkeen, kun puoluevaltuusto hyväksyi koulutuspoliittisen ohjelman marraskuussa 2016.

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit esittävät, että SDP rakentaa koulutuspoliittisen tulevaisuusvision, joka varmistaa nuorisotakuun toteutumisen ja laadukkaan koulutuksen turvaamisen kaikille. SDP:n puoluevaltuustossa käsiteltiin marraskuussa 2016 koulutuspoliittinen ohjelma, jossa on myös kattavasti huomioitu aloitteessa esiin tuodut asiat.

101 Koulutuspolitiikka keskiöön

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry

Suomen vahvuutena on ollut jo pitkään kaikille mahdollistettu, laadukas ja alueellisesti kattava koulutus. Viime aikojen porvarihallituksen toimesta tehdyt koulutusleikkaukset vaarantavat niin koulutuksen laadukkuutta kuin alueellista saatavuutta.

Koulutuspolitiikka on tehokkainta aluepolitiikkaa. Koulutuspaikkojen turvaaminen maakunnissa on myös elinkeinopoliittinen kysymys sekä edellytys nuorisotakuun varmistamiseksi.

Siinä missä Sosialidemokraatit ovat olleet rakentamassa kaikille mahdollistettua koulutuspolkua, tulisi nyt luoda sosialidemokraattista visiota siitä, kuinka mahdollistetaan jokaiselle mahdollisuus kehittää osaamista tämän päivän tarpeita vastaavasti. Koulutuspolitiikka on nostettava SDP:n tavoitteiden keskiöön lähtökohtina tasa-arvoisuus, laadukkuus, alueellisuus sekä maksuttomuus.

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry esittää, että

SDP rakentaa koulutuspoliittisen tulevaisuusvision, joka varmistaa nuorisotakuun toteutumisen ja laadukkaan koulutuksen turvaamisen kaikille.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 202


Kommentoi

Tietosuoja