Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa tuodaan esille Sipilän hallituksen päätökset, joilla koulutukseen on kohdistettu erittäin suuret säästöt. Kaikkein suurimmat euromääräiset ja prosentuaaliset säästöt on saanut kannettavakseen ammatillinen koulutus, josta leikataan vuonna 2017 190 miljoonaa euroa. Kuten aloitteessa todetaan, tämän lisäksi ammatilliseen koulutukseen kohdistuu myös muita, pienempiä säästöjä, mitkä yhteenlaskettuna nostavat leikkaukset pitkälti yli 200 miljoonan euron.

Kokonaisuudessaan kaikilta koulutusasteilta leikataan rahoitusta siten, että kuluvan vaalikauden lopussa koulutuksen julkisen rahoituksen taso on noin miljardi euroa alemmalla tasolla kuin vaalikauden alkaessa vuonna 2015. SDP on pitänyt hallituksen koulutukseen kohdistamia säästöjä ylimitoitettuina, väärintoteutettuina ja erittäin vahingollisina koulutusjärjestelmän toiminnalle.

SDP:n linjana on, että koulutuksesta leikkaaminen on nyt pysäytettävä. Talouskasvun ja työllisyyden parantuessa ja lisätessä valtion verotuloja, on osa lisätuloista käytettävä koulutuksen ja osaamisen vahvistamiseen yhteiskunnassa.

100 Ammatillisen koulutuksen säästöt ovat lyhytaikaista koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa

Jyväskylän Työväenyhdistys ry

Toisen asteen koulutuksesta leikataan rajusti. Valtion vuoden 2017 budjettiin sisältyvät jo nyt tiedossa olevat, hallitusohjelman mukaiset 190 miljoonaa euroa. Nyt kokonaissäästöt uhkaavat kuitenkin kohota yhteensä 225 miljoonaan euroon, kun kustannusjaon tarkistuksen takia määrärahoista vähennetään 20 M euroa eikä kilpailukykysopimuksen tuomaa, noin 15M euroa kohdenneta ammatilliselle koulutukselle.  Vaikuttavuudeltaan oikeansuuntainen nuorisotakuu käytännössä ajetaan alas samalla, kun mahdollisuudet päästä ammatilliseen työvoimakoulutukseen heikkenevät.

Kehityssuunta on huolestuttava niin koulutuspoliittisesti, työllisyyspoliittisesti, maan kilpailukyvyn sekä kansantalouden näkökulmasta.

Jyväskylän Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP puolueena pitää aktiivisesti yllä yhteiskunnallista keskustelua koulutusjärjestelmämme toimivuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. SDP:n on edellytettävä maan hallitukselta koulutuksesta leikkaamisen lopettamista ja järjestelmän sisäisistä säästöistä kertyvien varojen kohdentamista takaisin koulutussektorille.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 201

  • Heinäkuu 2020

    Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa kokonaisuudelle Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi osoitetaan 201,5 M€ pysyviä menonlisäyksiä sekä 730 M€ kertaluonteisia tulevaisuusinvestointeja. Talousarviossa vuodelle 2020 hallitus panostaa osaamiseen ja koulutukseen kaikille koulutusasteille ulottuvalla 296 miljoonan euron kokonaisuudella.


Kommentoi

Tietosuoja