Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen kehittää nuorisotakuuta ja lisätä nuorille suunnattuja matalan kynnyksen kuntoutuksellisia palveluita.

Aloitteessa todetaan, että nuorisotakuun käyttöönotossa on keskitytty lähes täysin työ- ja opiskelupaikkoihin ja nuoria, joilla syrjäytymiskehitys on jo käynnissä, ei ole onnistuttu tavoittamaan halutulla tavalla.

Aloite on hengeltään SDP:n aiempien linjausten mukainen. Nuorisotakuun toteutuminen on SDP:lle erittäin tärkeä hanke. Takuu on ollut SDP:lle keskeinen tavoite niin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa kuin hallitusohjelmaneuvotteluissa.

Puoluehallitus haluaa muistuttaa, että nuorisotakuukokonaisuuden toimivuutta ei voida vielä tarkasti arvioida. Lähtökohtana on ollut, että vuoden 2013 alusta lähtien jokaiselle peruskoulun päättäneelle on taattu jatkomahdollisuus lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin ja ammatillisen koulutuksen sisäänottokriteerit muuttuivat vasta vuoden 2013 syksyllä. Näin ollen koulutustakuun vaikutukset näkyvät vasta kevään 2014 yhteishaun jälkeen.

Puoluehallitus on samaa mieltä siitä, että nuorisotakuun hengessä etsivään nuorisotyöhön ja starttivalmennukseen annettavat lisäpanostukset ovat toivottavia, jotta nuorisotakuulla saataisiin mahdollisimman hyviä tuloksia laaja-alaisesti.

40 Nuorisotakuun tulee tavoittaa myös vaikeimmassa asemassa olevat nuoret

Globaalisosialidemokraatit GSD ry:n aloite

Nuorisotakuun toteutuksessa on keskitytty lähes täysin työ- ja opiskelupaikkoihin. Nuoria, jotka ovat valmiita töihin ja opiskeluun, onkin tavoitettu. Vaikka asiaa valmistelleen monialaisen työryhmän väliraportissa nähtiin, että syrjäytymiskehityksen taustalla on moninaisia ongelmia, nuorille, joiden reitti opiskelemaan tai työelämään ilman tukea ei ole yhtä selvä, tai nuorille, jotka ovat jo tipahtaneet palveluiden ulkopuolelle, nuorisotakuu ei tarjoa juuri mitään.

Etsivä nuorisotyö ja starttivalmennus vaativat lisäpanostuksia ja niiden rooli tulee vakiinnuttaa. Ne ovat matalan kynnyksen palveluita, joissa nuoria tuetaan arjenhallinnassa ja joiden kautta nuoria ohjataan jatkopalveluihin.

Nuorille suunnatuista kuntouttavista palveluista on kuitenkin huomattava pula tai ne ovat tavoittamattomissa. Esimerkiksi ammatilliseen kuntoutukseen vaaditaan edelleen diagnoosi eikä nuorille suunnattuja, asumispalveluja ja tarvittaessa yhdistettäviä, päihde- ja mielenterveyspalveluja ole saatavilla riittävästi.

Globaalisosialidemokraatit GSD ry esittää, että

SDP sitoutuu kehittämään ja lisäämään nuorille suunnattuja matalan kynnyksen ja kuntoutuksellisia palveluita, jotta nuorisotakuu koskee aidosti myös vaikeimmassa asemassa olevia nuoria.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 57

  • Tammikuu 2017

    SDP:n ollessa hallituksessa nuorisotakuuta kehitettiin aloitteen esittämään suuntaan. Nyttemmin Sipilän hallitus on ajamassa alas koko nuorisotakuuta. SDP:n on vaihtoehdoissaan puolustanut ja kehittänyt nuorisotakuuta.

     

    Uusi, entistä tiiviimpi ja laajempi nuorisotakuumalli kulkee nimellä Nuorisotakuu 2.0. Malli julkaistiin 26.1.2017. Tavoitteena on tiivistää nuorille tarjottavaa tukiverkkoa niin, että yksikään nuori ei jäisi vaille toisen asteen koulutuspaikkaa, jatko-opiskelupaikkaa tai työtä.


Kommentoi

Tietosuoja